Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz
4220 Drolet, Montreal, QC H2W 2L6
Tel.: (514) 379-4220

Biblioteka Polska otrzymała w darze zabytkowy dzwon z Polskiego Pawilonu Światowej Wystawy w Nowym Jorku w 1939 roku. 

W piątek 15 marca 2013 r. Pani Annick St. Germain Stanczykowski oraz Prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i dyrektor Biblioteki Polskiej Pan Stanisław Latek zaprezentowali zabytkowy mosiężny dzwon przywieziony z Polski do Polskiego Pawilonu Światowej Wystawy w Nowym Jorku w 1939 roku. Podarowany dzwon pochodzi z kolekcji poloników Pana Kazimierza Stanczykowskiego, założyciela pierwszej wielokulturowej stacji radiowej w Kanadzie - CFMB 1280AM. 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE
 

Zdjęcia: Maria Jakóbiec..

BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 3T3, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.