Poświęcenie pomnika Jana Pawła II
17 maja 2009, Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej (róg ulicy Gascon i Sherbrooke), Montreal

Z inicjatywy OO. Franciszkanów,  a dzięki hojności  miejscowej Polonii Montreal dołączył do listy ponad 700 miast posiadających pomnik naszego Papieża. (Do momentu śmierci Jana Pawła II w Polsce powstało ponad 230 dzieł figuralnych,. w okresie 2005-2009 kolejnych 300, poza Polską znajduje się ponad 200 pomników.)

Rok 2009 jest rokiem w którym obchodzimy wiele rocznic związanych z kardynałem Karolem Wojtyłą, a później Janem Pawłem II i jego pielgrzymkami do Kanady (40 rocznica), Jego pobytu jako biskupa krakowskiego (1969); 25 rocznica  I pielgrzymki do Kanady (1984).

Uroczystość poświęcenia pomnika (wykonanego w Polsce) miała miejsce 17 maja ( w przededniu 89-tej rocznicy urodzin Papieża). Pomnik stanął przed Kościołem Matki Boskiej Częstochowskiej (róg ulicy Gascon i Sherbrooke).

Obchodom poświęcenia pomnika przewodniczył specjalny delegat arcybiskupa Montrealu (ks.Igino Incantalupo, wikariusz biskupi do spraw wspólnot kulturowych i etnicznych). Wzięli udział  przedstawiciele Konsulatu RP i organizacji polonijnych, poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzona Polonia.. W uroczystej Mszy świętej  brały udział chóry parafii Św. Trójcy,  Matki Boskiej Częstochowskiej, oraz Misji św. Wojciecha i św. Maksymiliana. Po mszy w okolicznościowym koncercie Totus Tuus Maria brali udział zaproszeni soliści polonijni.

Poświęcenie pomnika naszego Papieża uznać to możemy za największe wydarzenie w tegorocznym życiu Polonii montrealskiej.