PROJEKTOWANIE INTERNETOWYCH STRON WWW, HOSTING, REJESTRACJA DOMEN, KONKURENCYJNE CENY! 

Strony internetowe to obecnie najskuteczniejsze narzędzie promocji firmy, produktu lub osoby. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj nowoczesna firmę która nie posiada swojej strony www. Odpowiednio skonstruowana strona internetowa pozwala budować pozytywny wizerunek firmy (produktu, osoby), umacniać go a także korygować. Pozwala także dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Profesjonalna strona internetowa jest także skuteczną drogą kontaktu z potencjalnym klientem.

OFERUJEMY BEZPŁATNY HOSTING 10 GB DLA NASZYCH KLIENTÓW! JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ, SKONTAKTUJ SIĘ Z REDAKCJĄ BIULETYNU! 
 

Komunikaty Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim i Sekcji Pomocy Ludziom Starszym

Informujemy, że 5-go maja odbyło się Walne Zebranie, na którym Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Zebranie zatwierdziło statut oraz nowe logo KPDP, zaprojektowane przez artystę grafika Andrzeja Krysztofowicza. W wyborach uzupełniających zostali wybrani: na sekretarza - Klara Roztworowska; do Zarządu na Delegatów Zespołów Pracy: Teresa Dardzińska, Barbara Rogowska i Emilia Wilk; do Komisji Rekrutacyjnej: Teresa Dardzińska, Klara Roztworowska i Alexandra Pruszyńska a do Komisji Dotacyjnej - Ewa Nakonieczna. Przypominamy, że trwa rekrutacja stypendystów w ramach programu stypendialnego Lisowskich-Smykowskich. Wnioski z formularzami (strona internetowa www.kpdp.ca, hasło "stypendia") będziemy przyjmować do 15-go sierpnia.

Już teraz zapraszamy na nasz Jesienny Kiermasz, który odbędzie się 3 i 4 listopada. Również zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w pracach przy przygotowaniu potraw na ten kiermasz. Prace te będą się odbywały w następujące czwartki: 27-go września oraz 4, 11, 18 i 25-go listopada. W okresie wakacyjnym życzymy Państwu miłego i dobrego wypoczynku.   
Zarząd KPDP. Strona internetowa: www.kpdp.ca Info: (450) 433-1321 oraz (514) 482-9760.

Nasz Wiosenny Kiermasz 2018 cieszył się dużym powodzeniem, co przełożyło się na wysoki dochód netto, który wyniósł 12 062 dolarów. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy nas poparli oraz tym, którzy przygotowali i przeprowadzili Kiermasz. Jednocześnie informujemy, że Jesienny Kiermasz 2018 odbędzie się 3 i 4 listopada a prace przygotowawcze: 27 września oraz 4, 11, 18 i 25 października. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tych pracach oraz pracy na kiermaszu. Ponadto informujemy, że do 15-go sierpnia nasz Komitet zajmuje się rekrutacją stypendystów na rok szkolny 2018/2019 w ramach programu stypendialnego Lisowskich –Smykowskich. W związku z tym apelujemy do młodzieży polskiego pochodzenia z prowincji Quebek, zamierzającej kontynuować lub podjąć naukę w College lub na Uniwersytecie, do składania formularzy, które znajdują się na naszej stronie internetowej: www.kpdp.ca

Jednocześnie przypominamy naszym obecnym stypendystom o składaniu sprawozdań za ubiegły rok, które będą podstawą do otrzymania stypendium na rok przyszły. 

Dzięki funduszom w ten sposób wypracowanym możemy pomagać wielu potrzebującym. Ostatnio przyznaliśmy dotacje następującym instytucjom:
 - Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" w Katowicach, zajmującym się dziećmi z ubogich i patologicznych rodzin - przyznano 20 450 zł na zakup mebli i wyposażenia do świetlic terapeutycznych oraz sprzętu AGD i RTV.
 - Fundacja "Nasze Dzieci" przy Klinice Onkologicznej w Instytucie Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie otrzymała symulator (1560 $), który uczy rodziców wstrzykiwania dożylnie leków dzieciom podczas chemioterapii. Przyznano również 2 295 zł na zakup 5 wózków ortopedycznych do wożenia dzieci w trakcie zabiegów chemioterapii.
 - Domowi Pomocy Społecznej dla Młodzieży, prowadzonemu przez Siostry Św. Dominika w Broniszewicach, opiekującymi się chłopcami niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie - przyznaliśmy 57 100 zł na zakup stołów do rehabilitacji, urządzenia do masażu wibrowego kręgosłupa i podnośnika z podwieszką rotatora do kończyn.

Przyznane pieniądze pochodzą z dochodu jesiennego kiermaszu 2017 oraz naszego konta w Caisse Desjardins. Ponadto informujemy i zapraszamy naszych członków na Walne Zebranie, które odbędzie sie 5-go maja o godzinie 15:00 w sali Towarzystwa Białego Orła (1956 Frontenac, metro Frontenac). 

W związku z poszerzeniem naszej działalności o udzielanie stypendiów - zaistniała konieczność aktualizacji naszego Statutu. Komisja Statutowa opracowała wstępny projekt jego aktualizacji. Obecnie zbierane są uwagi, co do tej propozycji. Następnym etapem będzie konsultacja projektu z członkami KPDP a po pozytywnym zaopiniowaniu przez prawnika, projekt ten będzie zgłoszony do akceptacji na Walnym Zebraniu. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej: www.kpdp.ca, na której informujemy o naszej działalności. 

Zgodnie z naszym celem - pomagamy zakładom opiekuńczym dla dzieci i ludzi starszych w Polsce, przyznając dotacje na zakup konkretnego ekwipunku. I tak dochód z Wiosennego Kiermaszu 2017 przeznaczyliśmy na dotacje dla następujących instytucji: 
- Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej Kochani” w Warszawie - na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego rozwój fizyczny i intelektualny.
- Stowarzyszenie Pomocy dla Kobiet i Dzieci im. Niepokalanej w Katowicach, zajmujące się kompleksowym wsparciem kobiet i dzieci w kryzysie - na zakup sprzętu domowego.
- Katolicki Ośrodek Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie, zajmujący się całodobową opieką dzieci i młodzieży - na zakup sprzętu domowego. 

Na zebraniu informacyjnym Komitetu, które odbyło się 14-tego września, uroczyście wręczono certyfikaty naszym 10-ciu stypendystom z prowincji Quebec. Zebranie przebiegało w bardzo milej i sympatycznej atmosferze. Naszych stypendystów przyjęto oklaskami. Nie obyło się bez gratulacji dla Zarządu, Komisji Stypendialnej i członków Komisji Klasyfikacyjnej za doprowadzenie do uruchomienia Programu Stypendialnego. Natomiast w Polsce - stypendia od nas otrzymało13-ro dzieci i młodzieży z zakładów opiekuńczo-wychowawczych i 17-ro ze wsi i małych miasteczek. Więcej informacji na ten i inne tematy można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kpdp.ca. Ponadto informujemy, że Msza Święta za naszych Zmarłych Członków i Dobroczyńców zostanie odprawiona w niedzielę, 8-go października o godzinie 9:30 rano, w Kościele św. Antonina. 

Komitet rozdysponował dochód z Wiosennego Bazaru 2017 zakładom opiekuńczo- wychowawczym w Polsce. Informacje dotyczące tych dotacji podamy w następnych komunikatach. Dofinansowanie od nas otrzymało również Koło Przyjaciół Harcerstwa w Montrealu na wsparcie uczestników akcji INO, imprezy w ramach IX Światowego Zlotu ZHP w Montrealu.
Ponadto informujemy, że 14-go września o godzinie 18:30 w sali Towarzystwa Białego Orła (1956 Frontenac, metro Frontenac) odbędzie się zebranie naszej organizacji (KPDP), na które zapraszamy naszych członków i sympatyków. 
Jak zawsze przypominamy o naszej stronie internetowej: www.kpdp.ca, gdzie znajdziecie Państwo, między innymi, szczegółowe informacje dotyczące programu stypendialnego. 

W czerwcu, z wielkim żalem pożegnaliśmy S.P. Bernarda Kmitę, naszego wieloletniego członka, niezwykle zasłużonego i oddanego naszej organizacji. Cześć Jego Pamięci! Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim pragnie serdecznie podziękować wszystkim polskim biznesom, dostawcom, ofiarodawcom a także współpracownikom i sympatykom za okazaną pomoc i poparcie naszego wiosennego kiermaszu "Primavera". Kiermasz wiosenny zwykle cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż kiermasz jesienny. Niemniej, nasza Polonia jak zwykle tłumnie odwiedziła zorganizowany przez nas kiermasz. Bardzo jej za to dziękujemy. Dochód netto z kiermaszu wyniósł 8,238$.

Składam podziękowania również członkom chóru CANTATE DEO, który uświetnił swoim pięknym śpiewem nasze sobotnie popołudnie, a w szczególności jego kierownikowi, który nam pomógł, wypożyczając na sobotę i niedziele mikrofon i urządzenie nagłaśniające. Potrzebowaliśmy mikrofonu do ogłaszania wyników loterii, której przewodził Pan Grabas, i któremu również należą się specjalne podziękowania. W tej pracy dzielnie wspierała go Olga Pruszyńska, za co również jej dziękuję, a także dziękuję jej za całą prace koordynacyjna grupy młodych.

Informujemy, że w dniu 12 marca odbyło się walne zebranie członków Komitetu.  Na nowego prezesa został wybrany Kazimierz Zaraś, na vice-prezesów Krystyna Dreger i Małgorzata Labuda, na sekretarza Anna Szczurowska i na skarbnika Maryla Niedzwiedzka.  Serdecznie gratulujemy i życzymy nowemu zarządowi owocnej pracy.    Składamy również gorące podziękowania dla odchodzącego zarządu, jak i dla wszystkich osób, które dotychczas włożyły ogrom pracy i serca: Paniom Marii Zaścińskiej, Annie Bortnowskiej, Marii Siedlikowskiej, Elżbiecie Mostovac i wielu wielu, wielu innym, których nie sposób tu wymienić. 

Dochód z Kiermaszów przeznaczony jest na pomoc dla zakładów opiekuńczych w Polsce.  W ostatnim czasie Komisja Dotacyjna pod kierownictwem Ireny Zaras wytypowała następujące ośrodki: Stowarzyszenie “Dom Nadziei” w Krakowie 7,259 PLZ, Dom Pomocy “Fiszor” w Zabrodziu 20,250 PLZ, Dom Pomocy “Dzieło Miłości” w Wyszkowie 12,000 PLZ., na zakup łózek ortopedycznych, wózków inwalidzkich i sprzętu terapeutycznego.

Fundusz Stypendialny Komitetu, którego obecna wartość rynkowa wynosi 1.2 mln CAD, powstał po otrzymaniu spadku Pani Marianny Lisowskiej w 2015 i jest odsegregowanym od pozostałych kont Komitetu.  Fundusz ten, zgodnie w wolą ofiarodawczyni, może zostać użyty wyłącznie na pomoc na naukę dla potrzebujących polskich dzieci i młodzieży. Komisja Stypendialna pod kierownictwem Małgorzaty Labudy prowadzi intensywne prace nad sfinalizowaniem naszego pilotażowego projektu, czyli umowy z Fundacją Dziecko i Rodzina w Polsce, której zadaniem będzie pomoc w sekcji i monitorowaniu stypendystów. Naszym celem jest, aby pierwsi stypendyści, przede wszystkim sieroty z domów dziecka, otrzymali pomoc już od nowego roku szkolnego 2017.  Należy podkreślić z ogromną radością, że do Komisji Stypendialnej zgłosiło się bardzo wielu nowych członków i liczymy, że wkrótce prace ruszą pełną parą.

Komitet z wdzięcznością wspomina śp. Wojciecha Oczechowskiego, który przez wiele lat z oddaniem wspomagał Polonię montrealską. Krótko przed swoją śmiercią pan Oczechowski przekazał hojny dar na cele Komitetu, dla uczczenia pamięci żony, Jadwigi. Pani Jadwiga pracowała w Komitecie przez wiele lat. Składamy wyrazy głębokiego współczucia dla całej rodziny.

Ostatnia dotacja roku 2016 została wysłana do Domu im. Matki Weroniki, placówki opiekuńczo wychowawczej w Lublinie, prowadzonej przez zgromadzenie Sióstr Kapucynek. Zakupiono 3 szafy do zabudowy, 5 łóżek, materace i pościel.

Z ogromnym żalem i smutkiem Komitet przyjął wiadomość o śmierci Pani Marzeny Skorek, żony naszego cennego członka p. Adama Skorka. Składamy wyrazy najgłębszego współczucia dla całej Rodziny. W tych trudnych chwilach jesteśmy z Wami sercem, myślami i modlitwą.

Ostatnio, przekazaliśmy dotację dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zajmujących się niepełnosprawnymi osobami w wieku od 4 do 74 lat, zapewniając im całodobowa opiekę, pielęgnację, rehabilitację psychologiczną i fizyczną. Nasze pieniądze zostały przyznane na zakup roweru do ćwiczeń rehabilitacyjnych, aparatu typu wioślarz i bieżnie do ćwiczeń korekcyjnych i wzmacniających mięśnie.
Jak Państwu wiadomo, Komitet Pomocy Dzieciom Polskim przyjmuje również darowizny i ma prawo wydawać za nie poświadczenia podatkowe.

Ostatnio przyznaliśmy dotację Domowi Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika w Broniszewicach. Siostry zajmują się całodobową opieką nad chłopcami
niepełnosprawnymi intelektualnie. Otrzymane od nas pieniądze zostaną przeznaczone na zakup kozetki do badań Sego, stojaka do kroplówek, wózka do przewożenia leków i materaca w pokrowcu zmywalnym.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że Komisja Dotacyjna naszego Zarządu rozdzieliła pieniądze zebrane w czasie ostatniego wiosennego kiermaszu do czterech placówek znajdujących się na terenie Polski. Jedną z nich jest Dom Pomocy Społecznej w Miełżynie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Dominikanek. Pod opieką Sióstr znajduje się 75 osób. W większości są to dzieci i młodzież niepełnosprawna zarówno intelektualnie jak i fizycznie z bardzo poważnymi wadami rozwojowymi. Za otrzymane od nas pieniądze zostanie zakupiony następujący sprzęt: lampy do naświetlań podczerwonych, lustro korekcyjne, maty korekcyjne do zabiegów terapeutycznych, taśmy rehabilitacyjne, szarfy gimnastyczne i kijki do ćwiczeń ruchowych. Sprzęt ten ma za zadanie poprawę sprawności ruchowej i polepszenie ogólnego stanu zdrowia pacjentów.

Ostatnio, przekazaliśmy dotację do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicy. Siostry zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi z poważnymi wadami fizycznymi (na przykład, dwoje z nich to dziewczynki sparaliżowane i niewidome). Za otrzymane od nas pieniądze siostry zakupiły dla swych podopiecznych wózek ortopedyczny z całym wyposażeniem, wózek inwalidzki oraz wannę transportowo-kąpielową. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji. 

Dzięki funduszom przez nas wypracowanym możemy pomóc wielu potrzebującym. Ostatnio, dotację finansową otrzymało od nas Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niesprawnością "Potrafię Więcej" z Poznania. Za przekazane przez nas pieniądze Stowarzyszenie zakupi zabawki interaktywne, tarcze projekcyjne oraz pomoce do terapii wzrokowej. Mamy nadzieję, że sprzęt ten przyczyni się i pomoże dzieciom niemówiącym i ogólnie upośledzonym lepiej komunikować się z otaczającym światem oraz umocni w przezwyciężaniu ich problemów emocjonalnych i psychicznych. 

Serdecznie dziękujemy całej Polonii za poparcie naszego Jesiennego Kiermaszu. Dochód netto z tego kiermaszu wyniósł 15,452 dolarów. Ponadto otrzymaliśmy 2,350 dolarów od darczyńców. Przypominamy, że przez cały rok przyjmujemy donacje i wystawiamy pokwitowania podatkowe. Dziękujemy za szczodrość i liczną Państwa obecność na kiermaszu. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do jego zorganizowania i przeprowadzenia. Wyrazy podziękowania kierujemy do młodzieży montrealskiej, która zawsze bardzo nam pomaga oraz do naszych wiernych sponsorów. Szczególnie dziękujemy też Paniom i Panom, którzy przez kilka czwartków przygotowywali potrawy na kiermasz. Tak jak zwykle - dochód z kiermaszu przeznaczymy na sprzęt specjalistyczny dla niepełnosprawnych dzieci. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy wszystkim Państwu zdrowia, szczęścia i spełnienia wszelkich marzeń! 

Dzięki naszej pracy możemy pomagać wielu potrzebującym. Ostatnio Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach otrzymało od nas dotacje na zakup dwóch zestawów komputerowych dla dzieci i młodzieży do sali multimedialnej. Komputery te będą służyć do nauki programów biurowych, graficznych i muzycznych, których znajomość powiększy szanse znajdujących się tam młodych ludzi na znalezienie pracy. 

Ostatnio, dzięki naszym dotacjom Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach zakupiło dla swoich podopiecznych osiem komputerów z językiem Brailla. Dwa z nich to dar Pani Marianny Lisowskiej z Chicago. Zestawy komputerowe będą wykorzystane w ramach nowego programu nauczania.

Jeszcze raz dziękujemy całej Polonii za poparcie naszego Wiosennego Kiermaszu.  Dochód z kiermaszu wyniósł 12.000 dolarów. Ponadto, dary pieniężne na rzecz Komitetu, do pokwitowania w roku 2015, przyniosły dodatkową sumę 5.980 dolarów. Informujemy, że w ciągu całego roku przyjmujemy donacje, za które wystawiamy pokwitowania podatkowe. Dziękujemy za Państwa pomoc, szczodrość i obecność. Dochód z Kiermaszu będzie przeznaczony na zakup sprzętu specjalistycznego dla niepełnosprawnych dzieci oraz osób starszych w Zakładach. Pragniemy również przypomnieć Państwu, że oprócz pomocy Zakładom w Polsce, po każdym Kiermaszu, Komitet udziela dotacji polskim grupom młodzieżowym i stypendystom na ogólną sumę 2.500 dolarów. Detale ostatnich dotacji Komitetu podamy w następnych Biuletynach. Życzymy Państwu, miłego letniego wypoczynku!

Ostatnio dotacje otrzymało od nas Przedszkole w Mucharzu prowadzone przez Siostry Pasjonistki. Za otrzymane pieniądze siostry zakupiły pomoce edukacyjne. 

Tak jak obiecaliśmy w poprzednim Biuletynie, podajemy informacje dotyczące dotacji, którą otrzymał od nas Dom Pomocy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Kietrzu, prowadzony przez Siostry Franciszkanki - Misjonarki Maryi. Za otrzymane od nas pieniądze (14 300 zł) kupiono elektroniczną wagę lekarską (krzesełkową ze wzrostomierzem), trzy bezdotykowe termometry oraz lampę Biotron ze statywem i koloroterapią. Jeszcze raz podajemy daty kolejnych czwartkowych spotkań przedkiermaszowych: 19-go i 26-go marca oraz 9-go i 16-go kwietnia oraz datę naszego Wiosennego Kiermaszu: 25-go i 26-go kwietnia 2015. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji. Zarząd, Maria Zaścińska – Prezes. Info: (514) 489-4612 oraz (514) 983-7353.

Komitet posiada strukturę, która zapewnia jego skuteczne działanie. Organizacja składa się z kilkunastu zespołów i podzespołów. Każdy z tych zespołów to ważne kółko, niezbędne w tej ogromnej maszynie. Również między kiermaszami praca trwa przez okrągły rok. Zespół dotacyjny analizuje i selekcjonuje nadesłane do nas prośby z zakładów opiekuńczych o pomoce terapeutyczne dla swoich podopiecznych. Zespół finansowy przygotowuje do rozesłania pokwitowania podatkowe a inne zespoły zbierają rzeczy do sprzedaży, kontaktują się z wystawcami, dostawcami i pracownikami, którzy mają możliwości udziału w przygotowaniach następnego Kiermaszu.

Przypominamy Paniom i Panom o spotkaniach w czwartki 19-go i 26-go marca oraz 9-go i 16-go kwietnia, których celem jest przygotowanie potraw na Wiosenny Kiermasz. Jak zawsze zabiegamy o zgłoszenie się Panów do transportu produktów i ogólnej pomocy na sali. Mamy nadzieję, że po udanych wakacjach zimowych będziemy mieli skompletowany zespół. 
Na rok obecny opracowaliśmy dotacje do następujących trzech zakładów opiekuńczych, prowadzonych przez Siostry Elżbietanki w Łopiennie, Siostry Pasjonistki w Mucharzu i Siostry Franciszkanki-Misjonarki Maryi w Kietrzu. Przekazaliśmy tam fundusze na zakup pomocy terapeutycznych, które będą służyć ich podopiecznym przez wiele lat. Dalsze szczegóły dotyczące naszych dotacji podamy w kolejnych Biuletynach. Ciągle wpływają do nas prośby o pomoc, co wymaga dużo zaangażowania i czasu na ich przeanalizowanie i opracowanie.

Serdecznie dziękujemy całej Polonii za poparcie naszego Jesiennego Kiermaszu. Mimo trudności, o których pisaliśmy w listopadowym  komunikacie,  kiermasz zakończył się dużym sukcesem. Dochód netto to 15.058 dolarów. Ponadto, nadal napływają jeszcze donacje, za które wystawiamy pokwitowania podatkowe. O ich wysokości poinformujemy w następnych Biuletynach. Dziękujemy za szczodrość i liczną obecność na kiermaszu. Cieszy nas fakt, że z kiermaszu na kiermasz rośnie liczba gości kanadyjskich. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do jego zorganizowania i przeprowadzenia. Szczególnie dziękujemy nowym sympatykom i członkom, którzy wzięli odpowiedzialność za prace w zespołach, które borykały się z trudnościami.  Niezmiernie cenimy sobie pomoc młodzieży montrealskiej oraz naszych wiernych sponsorów. Ponadto, składamy gorące podziękowania wszystkim Paniom i Panom, którzy przygotowywali potrawy na kiermasz. Tak jak zwykle - dochód z kiermaszu  przeznaczymy na sprzęt specjalistyczny dla niepełnosprawnych i biednych dzieci oraz osób starszych.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli kontynuować naszą akcję na cele znajdujących się pod naszą opieką zakładów - ale w obecnej sytuacji organizowanie przyszłych Kiermaszy jest zagrożone. Pilnie potrzebujemy nowych sympatyków do pomocy - a szczególnie silnych męskich rąk do prac pomocniczych. Przygotowanie potraw na nasz ostatni kiermasz stało się jedynie możliwe dzięki udziałowi nowych pań, za co im - oraz wszystkim, którzy brali udział w tych pracach - serdecznie dziękujemy. Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony na zakup sprzętu specjalistycznego do zakładów dla niepełnosprawnych dzieci i osób starszych. Dzięki zebranym funduszom mogliśmy dotychczas pomóc wielu potrzebującym. Liczymy na Państwa poparcie. Zatem - do zobaczenia na Kiermaszu! 

Dzięki donacjom sympatyków i funduszom zebranym na kiermaszach mogliśmy pomóc wielu potrzebującym w Polsce. Komitet otrzymuje  faktury i zdjęcia zakupionego ekwipunku. Szczegóły dotacji znajdą Państwo na kiermaszu jak również w następnych Biuletynach.

Jeszcze raz dziękujemy całej Polonii za poparcie naszego Wiosennego Kiermaszu. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do jego zorganizowania i sprawnego przeprowadzenia. Szczególnie cenimy sobie pomoc młodzieży montrealskiej oraz naszych wiernych sponsorów! Dochód z kiermaszu wyniósł 10.508 dolarów. Ponadto otrzymaliśmy 2.510 dolarów jako donacje na rzecz Komitetu. Informujemy, że w ciągu całego roku przyjmujemy donacje, za które wystawiamy pokwitowania podatkowe. Dziękujemy za Państwa pomoc, szczodrość i obecność na kiermaszu. Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony na sprzęt specjalistyczny dla niepełnosprawnych i biednych dzieci oraz osób starszych. Ostatnio, dzięki naszym funduszom, Specjalistyczny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Gnieznie zakupił dla swoich podopiecznych sprzęt dla potrzeb fizykoterapii i terapii zajęciowej oraz komputery.

Komitet  składa serdeczne wyrazy współczucia naszej viceprezes, Annie Bortnowskiej, w związku ze śmiercią Jej męża, Ś.P. Andrzeja Bortnowskiego, zasłużonego społecznika, oddanego sprawom Polonii od kilkudziesieciu lat. Cześć Jego Pamięci!

Ostatnio, dzięki naszym dotacjom, Dom Ojca Gwidona, placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Św. w Pacanowie (woj. swiętokrzyskie) doposażył salę rehabilitacyjną, zakupił 5 rowerów oraz 20 tapczanów. Podobnie, Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie) zakupił z naszych funduszy ekwipunek służący podopiecznym do prac w ogrodach warzywnych. 

Za przekazane od nas pieniądze Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Łopiennie, koło Gniezna, zakupił podnośnik wannowy, tor do nauki chodzenia, zestaw do mycia głowy dla osób leżących, tablice do ćwiczeń manualnych dłoni oraz dofinansował projekt ogrzewania. Siostry Elżbietanki piszą: "Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to co Komitet zrobił dla nas. Pomoc, którą Państwo ofiarowaliście jest bezcenna. Wychowankowie są bardzo zadowoleni z nowego ogrzewania i wszystkich udogodnień ich codziennego bytu."

Komitet dziękuje rownież za datki złożone dla uczczenia Ś.P. Leszka Missali, zasłużonego i cenionego działacza Polonii. Cześć Jego Pamięci!

Jak Państwu wiadomo, Komitet Pomocy Dzieciom Polskim przejął działalność Komitetu Pomocy Polsce, kierowanego uprzednio przez Ś.P. Panią Wandę de Roussan. W ramach kontynuacji tej działalności w roku 2013 zostało zebrane 11.160 dolarów. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Wszyscy otrzymują poświadczenia podatkowe.

Dziękujemy za ofiary złożone na rzecz Komitetu dla uczczenia pamięci Pana Ryszarda Myszaka, zasłużonego społecznika. Cześć Jego Pamięci!

Dzięki zebranym przez nas funduszom mogliśmy pomóc wielu potrzebującym. I tak Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika w Broniszewicach (pow. Pleszew) zakupił ostatnio podstawowy osprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt rehabilitacyjny typu UGUL, trójkołowy rower dla niepełnosprawnych, łóżko rehabilitacyjne i pralkę przemysłową. Kończąc - jeszcze raz zapraszamy Państwa do udziału w naszych pracach przygotowawczych do Wiosennego Kiermaszu 2014! Tel. (514) 489-6010. Info: (514) 983-7353.

Komitet jest obecnie w trakcie wysyłania pokwitowań do rozliczeń podatkowych za dary pieniężne otrzymane przez nas w ciągu całego roku 2013. Jak Państwu wiadomo, akcja zbierania funduszy trwa przez cały rok (informacje pod numerem  telefonu 514-983-7353) a pokwitowania są wystawiane w lutym, w okresie rozliczeń  podatkowych.

Dziękujemy ponownie za imponującą frekwencję na kiermaszach, za pomoc w ich organizowaniu i za hojne donacje, które pozwolą nam zaspokoic najpilniejsze potrzeby w zakładach pomocy społecznej objętych naszą opieką. A potrzeby rosną ponieważ KPDP przejął opiekę nad zakładami wspomaganymi uprzednio przez nieistniejący już Komitet Pomocy Polsce.

Dzięki zebranym przez nas funduszom mogliśmy pomóc wielu potrzebującym. I tak Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Pleszewie (woj. Wielkopolskie) zakupiło dla swoich podopiecznych dziesięć łóżek przystosowanych do rehabilitacji. Natomiast Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika w Mleżynie (woj. Wielkopolskie) zakupił z naszych dotacji wagę medyczną ze wzrostomierzem, specjalistyczny ssak medyczny oraz elektryczny wózek inwalidzki. W następnych Biuletynach będziemy informować Państwa o kolejnych naszych dotacjach.

Z żalem pożegnalismy  panią Wandę de Roussan, zasłużoną działaczkę społeczna i Prezesa Komitetu Pomocy Polsce. Stratę odczuł głęboko Zarząd organizacji jak również zaklady w Polsce wspomagane przez zbiórkę pieniężną prowadzoną przez Panią Wandę od wielu lat. Z powodu braku chętnych do objęcia kierownictwa akcji, Zarząd zwrócił się do Kongresu. Kongres zdecydował, że ponieważ na terenie Montrealu już istnieje Komitet Pomocy Dzieciom Polskim, organizacja o podobnym profilu, Komitet Pomocy Polsce może przestać istnieć. Za zgodą Komitetu Pomocy Polsce,  Komitet Pomocy Dzieciom Polskim (KPDP) przejmuje ten program i rozszerza swoją działalność, aby zakłady uprzednio wspomagane nie zostały bez pomocy. KPDP tradycyjnie przeznacza fundusze zebrane na Kiermaszach i dary pieniężne na zakup ekwipunku rehabilitacyjnego służącego wielu ludziom przez wiele lat. Zwracamy się więc do Państwa z gorącą prośbą o dalsze poparcie naszej akcji.  Zbieramy sporadyczne donacje przez cały rok, do pokwitowania raz w roku w okresie podatkowym.

Dziękujemy całej Polonii za poparcie naszego Jesiennego Kiermaszu, który zakończył się dużym sukcesem. Dochód z kiermaszu wyniósł 15.555 dolarów. Ponadto otrzymaliśmy 1.905 dolarów jako donacje na rzecz Komitetu. Informujemy, że w ciągu całego roku przyjmujemy donacje, za które wystawiamy pokwitowania podatkowe. Dziękujemy za Państwa szczodrość i liczną obecność na kiermaszu. Cieszy nas, że oprócz Polonii nasz kiermasz odwiedziło sporo gości kanadyjskich. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do jego zorganizowania i przeprowadzenia. Szczególnie cenimy sobie pomoc młodzieży montrealskiej oraz naszych wiernych sponsorów. Ponadto składamy gorące podziękowania wszystkim Paniom i Panom, którzy przez kilka czwartków przgotowywali potrawy na kiermasz. Dziękujemy więc wszystkim za poświęcony czas, trud i zaangażowanie. Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony na sprzęt specjalistyczny dla niepełnosprawnych i biednych dzieci oraz osób starszych.

Dzięki donacjom sympatyków i funduszom zebranym na dwóch ostatnich  kiermaszach mogliśmy pomóc wielu potrzebującym w Polsce. Roczne zebranie Komitetu dotyczące rozdziału dotacji odbyło się 6-go września 2013. Uwzględniliśmy prośby sześciu instytucji i zakładów pomocy społecznej, przekazując do Polski sumę 133 600 złotych.  Komitet otrzymuje  faktury i zdjęcia zakupionego ekwipunku. Szczegóły dotacji znajdą Państwo na Kiermaszu jak również w następnych Biuletynach. 

Ostatnio nasz Komitet przekazał pieniądze dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, na zakup następującego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego: głowicy ultradzwiękowej do BTL-5000/4000, aplikatora do magnoterapii, lampy Sollux, stołu rehabilitacyjnego, atlasu jednostanowiskowego, krzesła do masażu, materacy składanych (4 szt), "wioslarza" oraz "stepów" do cwiczeń (4 szt) i kamaszek do cwiczeń (2 szt). Obdarowane Zgromadzenie przesłało nam serdeczne podziękowania.
W zwiazku z Festiwalem Polskim 2013, który odbędzie się w dniach 9, 10 i 11-go sierpnia, zapraszamy Polonię do odwiedzenia naszego stoiska oraz prosimy o ofiarowanie darów typu Cepelia. Organizatorom Festiwalu bardzo dziękujemy za stoisko.

Informujemy, że dochód z naszego ostatniego Wiosennego Kiermaszu 2013 wyniósł 12,350 dolarów. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Państwu za poparcie! Za przekazane od nas pieniądze Zakład Specjalny Dla Chronicznie Chorych w Warszawie zakupił podnośnik dla chorych. Natomiast Polska Szkoła nr 6 w Wołkowysku na Białorusi otrzymała rzutnik do komputera. Jest to jedyna szkoła na Białorusi, z którą  mamy kontakt. Informacje o kolejnych naszych dotacjach będziemy podawać w następnych komunikatach. Życzymy Państwu miłego letniego wypoczynku!

Za przekazane od nas pieniądze Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi koło Kutna zakupił ostatnio dla swoich podopiecznych pomoce dydaktyczne dla pracowni przedmiotowych - otrzymaliśmy od nich serdeczne  podziękowanie. 
Komitet składa wyrazy najgłębszego współczucia Steni Sosnowskiej, naszej zasłużonej członkini, z powodu śmierci jej męża Ś.P. Antoniego Sosnowskiego. Cześć Jego pamięci! 

Za przekazane od nas ostatnio pieniądze Katolicki Ośrodek Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie wyposażył dla swoich podopiecznych salę terapeutyczną i komputerową. Z tego Ośrodka otrzymalismy list o następującej treści: "Serdecznie i gorąco (choć na dworze zima) dziękujemy za udzielone wsparcie!!! Pomoc ta jest dla nas prawdziwym darem Nieba z Waszego dobrego serca. Nasi wychowankowie w swoich pięknych, bo dziecięcych modlitwach również pamietają, o tych którzy im pomagają."

Serdecznie dziękujemy Pani Ochman za przekazanie datku na rzecz Komitetu w 5-tą rocznicę śmierci jej męża, Ś.P. Wiesława Ochmana. Cześć Jego pamięci! 

Komitet pomocy dzieciom Polskim składa serdeczne podziękowania rodzinie i wszystkim przyjaciołom S.P. Lucjana Dardzińskiego, którzy uczcili pamięć zmarłego, składając datki na rzecz Komitetu w wysokości  $1440. Kiermasz wiosenny Komitetu odbędzie się w kwietniu, a przygotowanie  potraw rozpoczynamy w marcu. Dokładne daty podamy w następnym Biuletynie. Dzięki zebranym na Kiermaszach funduszom mogliśmy pomóc wielu naszym potrzebujacym podopiecznym w Polsce. Tak na przyklad, ostatnio, Komitet dołożył około $3000 do niezbędnej instalacji systemu ogrzewania w Zakładzie dla chronicznie chorych kobiet. Oto cytat z otrzymanego listu: "Przesyłamy najserdeczniejsze podziękowania za dar na konieczną regenerację ogrzewania (...) Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie naszej aktualnej sytuacji, za serca które zauważają, rozumieją i angażują się wmiarę swoich możliwości w niesienie pomocy innym. Łączymy serdeczne pozdrowienia i modlitwę w intencji każdego z członków Komitetu i ich rodzin". W kolejnych Biuletynach będziemy prezentować następne dotacje przesłane do Polski.

Bardzo dziękujemy całej Polonii montrealskiej oraz gościom za wspaniałe poparcie naszego Jesiennego Kiermaszu 2012, z którego dochód netto osiagnął sumę 16 tysięcy dolarów! Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do jego zorganizowania i sprawnego przeprowadzenia. Szczególnie cenimy sobie pomoc młodzieży montrealskiej oraz naszych wiernych sponsorów! 

Rodzinie i Przyjaciołom Ś.P. Zbigniewa Wiśniowskiego, zasłużonego i cenionego działacza Polonii, dziękujemy za przekazanie datków na rzecz naszej Organizacji. Cześć Jego pamięci!

Dzięki zebranym funduszom mogliśmy dotychczas pomóc wielu potrzebujacym. Oto kolejny przykład: Siostry ze Zgromadzenia Św. Elżbiety prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Lopiennie zakupiły dla swoich podopiecznych podnośnik wannowy, tor do nauki chodzenia, zestaw do mycia głowy dla leżących, tablice do ćwiczen manualnych dłoni oraz pomoc przy projekcie ogrzewania wody. W podziekowaniu skierowanym do nas Siostry piszą: "Jesteśmy ogromnie wdzięczne za to co Komitet robi dla nas. Pomoc, ktorą Państwo ofiarowaliście jest bezcenna. Wychowankowie są bardzo zadowoleni z nowego ogrzewania i wszystkich udogodnien ich codziennego bytu."

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w prace  zespołów kiermaszowych. Nasze zespoły to: Zespół Gospodarczy - zakup prowiantów i czwartkowe przygotowania potraw, Transportowy - dowóz prowiantów, Kuchenny - dyżur w kuchni i obsługa klientów, Kasowy i Rachunkowości - obsługa  kasy na kiermaszu, Sprzedaży stanowisk kiermaszowych - planowanie i rozstawienie stanowisk i kontrakty z wystawcami, Promocyjny - przygotowanie i rozprowadzenie ulotek, ogłoszenia i  komunikaty do  gazet, radia i telewizji, Sprzedaży ciast, Komisu, Darów, Loterii, Mody i Kosmetyków - całoroczne zbieranie i przygotowywanie artykułów na sprzedaż oraz obsługa klientów, Zespół Otwierający i zamykający -  koordynacja prac związanych z  otwarciem i zamknięciem Kiermaszu. Zapraszamy do współpracy! 

Ponadto informujemy, że na życzenie rodziny, datki złożone na rzecz Komitetu dla uczczenia S.P. Lucjana Dardzińskiego, zostały przekazane na ekwipunek szkolny dla dzieci z Domu Dziecka w Krośnie,  prowadzonego przez  Siostry ze Zgromadzenia Sw. Józefa.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia naszej nieocenionej skarbniczce - Elżbiecie Mostovac z powodu śmierci jej ukochanej mamy Ś.P. Cecylii Wojdackiej-Hanlon. Cześć Jej Pamięci!  A wszystkim tym, którzy dla uczczenia Zmarłej złożyli ofiary na rzecz naszej Organizacji - serdecznie dziękujemy. 

Straciliśmy wielkiego i nieodżałowanego Przyjaciela naszego Komitetu - Ś.P. Ojca Bogdana Gawota. Był On Człowiekiem bardzo serdecznym, zawsze niosącym pomoc potrzebującym. Cześć Jego Pamięci! Składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy uczcili pamięć Zmarłego składając datki na rzecz Komitetu.

16 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie polskiego Hospicjum w Wilnie na Litwie. Komitet Pomocy Dzieciom Polskim w Montrealu złożył cegiełkę w jego wyposażeniu. Siostra Michaela Rak z polskiego Zgromadzenia Miłosierdzia Pańskiego przysłała nam dziś adres internetowy, pod którym można było obejrzeć bezpośrednią transmisję telewizyjną z otwarcia. Na tym pięknym budynku (przekształconym z siedemnastowiecznej rudery) powiewają flagi kilku państw, z których dobroczyńcy przyczynili się do dzieła.  Dzięki nam jest tam również flaga kanadyjska. Więcej: www.wilnoteka.lt

Z przykrością informujemy, że ostatnio pożegnalismy Ś.P. Irenę Korzeniowską, naszą wieloletnią, wielce zasłużoną członkinię. Cześć Jej Pamięci! Wszystkim, którzy uczcili pamięć Zmarłej przekazując datki na rzecz naszej  Organizacji - składamy serdeczne podziękowanie.

Dzięki zebranym funduszom mogliśmy pomóc wielu potrzebującym w Polsce. Oto kolejny przykład: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych w Mrozowie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek zakupił dla swoich podopiecznych  następujący sprzęt: pionizator, 2 łuski na stopy, 2 łuski na ręce, 3 składane krzesełka toaletowe i 2 łózka. Siostry napisały do nas: "Bardzo dziękujemy za pomoc w zakupie sprzętu, który przyniósł ulgę w cierpieniach naszym chorym". W kolejnych Biuletynach  będziemy prezentować następne dotacje przekazane do Polski. 

Ostatnio pożegnalismy Ś.P. Marię Kulig, wielce oddaną wieloletnią naszą współpracownicę. Cześć Jej pamięci! Składamy serdeczne podziękowania Rodzinie i wszystkim przyjaciołom, którzy uczcili pamięć Zmarłej składając datki na rzecz naszej Organizacji. 

Komitet pomocy dzieciom Polskim składa serdeczne podziękowania rodzinie i wszystkim przyjaciołom Ś.P. Lucjana Dardzińskiego, którzy uczcili pamięć zmarłego, składając datki na rzecz Komitetu w wysokości  $1440.

Oto fragment z otrzymanego listu: "Przesyłamy najserdeczniejsze podziękowania za dar na konieczną regenerację ogrzewania (…) Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie naszej aktualnej sytuacji, za serca które zauważają, rozumieją i angażują się w miarę swoich możliwości w niesienie pomocy innym. Łączymy serdeczne pozdrowienia i modlitwę w intencji każdego z członków Komitetu i ich rodzin". 

Dziękujemy ofiarodawcom za donacje na cele Komitetu złożone dla uczczenia pamięci zasłużonego społecznika, p. Stanisława Siemieńskiego. 

A oto kolejne podziękowania za pomoc finansową skierowaną do najbardziej potrzebujących ośrodków pomocy społecznej w Polsce. Ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego w Buku pod Poznaniem otrzymaliśmy następujący tekst podziękowania za sfinansowanie zakupu podnośnika elektrycznego i dwóch łóżek ortopedycznych: "Z głębi serca dziękujemy za okazaną pomoc w zakupie potrzebnego sprzętu, nakazanego nam przez nasze władze. Dom utrzymuje się tylko z odpłatności mieszkanek i pomocy Sióstr Miłosierdzia. Pamiętamy o Was w modlitwie".  Natomiast z Specjalnego Zakładu dla Chronicznie Chorych w Warszawie dostaliśmy następujący list w podziękowaniu za sfinansowanie zakupu podnośnika dla chorych: "Dziękujemy bardzo za tak wielki dla nas dar! Zakład nasz obecnie przeżywa czas remontów i przemian aby podnieść standardy. Z wielkim wzruszeniem przyjęłyśmy wiadomość o pomocy".  W kolejnych Biuletynach będziemy prezentować następne dotacje przesłane do Polski.

Prezentujemy kolejne przeslane do nas ostatnio podziękowania za pomoc finansową skierowaną do najbardziej potrzebujących ośrodkow pomocy społecznej w Polsce. Z Zabrodzia w woj. Mazowieckim z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek otrzymaliśmy następujące podziękowanie za pomoc w zakupie wyposażenia do integracji sensorycznej (zestaw huśtawek, drabinek, bujaków, ścieżek i platform): "W całym naszym domu panuje wielka radość. Dziękujemy naprawdę z całego serca! Wczoraj mieliśmy zabawę karnawałową i z wielką troską patrzyliśmy jak bardzo te mniejsze dzieci potrzebują bawić się, skakać, bujać się - to nasze żywe sreberka. Mamy już gotowe pomieszczenie " tylko wyposażyć, a tu miła niespodzianka. Bóg bardzo kocha dzieci, a co dopiero te chore, niepełnosprawne " będziemy szturmować Niebo w Waszych intencjach."

Dzięki zebranym w roku 2010 funduszom mogliśmy pomóc wielu naszym potrzebujacym podopiecznym w Polsce. Na przykład: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie zakupił 9 programów do diagnozy i terapii dyslekcji (logopedia), logo-gry, mówiace obrazki itp. Otrzymaliśmy od nich następujące podziękowanie: "Serdecznie dziękujemy za sfinansowanie pakietu programów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci z Afazją. Programy te są niezwyke cenne i z pewnością podniosą jakość prowadzonej przez nas terapii. Bez Państwa pomocy programy te byłyby dla nas niemośliwe do zakupienia. Dziękujemy wszystkim ofiarnym sercom, które przyczyniły się do takiego celu". 

Prezes Maria Zaścińska, tel.: (514) 489-4612.
Informacje: (514) 983-7353.
 

Jak i komu służy Komitet Pomocy Dzieciom Polskim

Komitet  od lat wypracowuje roczny dochod netto około $25,000 zebrany w czasie dwoch kiermaszy i powiekszany przez sporadyczne donacje. Rokrocznie przeznacza około $7,000 na dotacje dla organizacji młodzieżowych w Kanadzie a w ostatnich dwóch latach ponad $5,000 na ekwipunek dla Polsko-Kanadyjskiego Instytutu Dobroczynności  w Montrealu. 

Większość funduszy Komitet przeznacza oczywiście na zakup pomocy terapeutycznych dla zakładów opiekuńczych w Polsce i środowisk polonijnych w krajach sąsiednich. Koszty organizacji kiermaszu to koszty wynajęcia sali na kiermasz i na prace przygotowacze, roczne wynajęcie składzika, koszty ubezpieczenia i zakupu surowców, które od lat kupujemy od stałych firm polskich po ulgowych cenach - za co bardzo dziekujemy. Praca zespołu produkcyjnego jest bezcenna.  Aby mieć produkty na kiermasz Komitet musi rozpocząć prace na dwa miesiące przed datą kiermaszu i odpowiednio gospodarować czasem oraz dyspozycyjnością członków tak aby większość z nich mogła uczestniczyć w przygotowaniach. Każdy kiermasz trwa dwa dni a więc jest możliwość aby każdy zaintersowany mógł w nim uczestniczyć, niezależnie od innych obowiązków, wydarzeń, spotkań i imprez polonijnych odbywających się w tym samym czasie. Jak już wspominaliśmy, nasze kiermasze służa pomocą Rodakom w Polsce, naszej Polonii, społecznosci kanadyjskiej, parafii i wystawcom. 
 

TO JUŻ 63 LATA PRACY KOMITETU POMOCY DZIECIOM POLSKIM

Strona internetowa Komitetu: http://www.kpdp.ca/
 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 3T3, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.