.


 

LISTA  ZMARŁYCH

 

A-J | K-P | R-Ż

 

 

ADAMKIEWICZ Bronisław, kpr. (1904-1959)                             a-7, O-149

                                     

ANTONOWICZ Walerian, por. mar. (1893-1965)

        Zmarł 29 stycznia 1965 r.                                                          a-8, S-28

 

BABIK Janina z domu Stab (1927-1998)

        Ur. 29 grudnia 1927 r. Córka Marcina i Zofii Woźniak. Żona Tadeusza  Babika. Zmarła 28 października 1998 r.                                                                     a-8, S-31

 

BABIK Tadeusz, kpr. (1917-1965)

        Ur.  17 kwietnia  1917  r.  w Bartoszówce. Służył w 1 Szw. 4 P. Panc. "Skorpion" w II Korpusie gen. Andersa. Wyemigrował do Kanady i pracował w fabryce czekolady w Montrealu. Był członkiem SPK Koło Nr 7. Zmarł 25 stycznia 1965 r.  a-8, S-31

 

BAKUS Josephine zob. Winkiewicz Josephine

 

BALKO Tadeusz, ppor. (1921-2002)

        Zmarł 30 listopada 2002 r.                                              d-12ii, PA-428            

 

BANKIEWICZ Edward Stanisław, mjr dypl. (1906-1985)

        Ur. 25 kwietnia 1906 r. w Krakowie. Po ukończeniu trzyletniej Szkoły Oficerskiej, promowany 15 sierpnia 1929 r. na podporucznika otrzymał przydział do 58 P.P. w Poznaniu. W pułku tym służył przez dziesięć lat i wyruszył z nim na front  w 1939 r. jako kwatermistrz pułku w składzie 14 DP w Armii "Poznań". Do niewoli niemieckiej dostał się 1 października. Po uwolnieniu wrócił do PSZ. Absolwent VI i ostatniego kursu (1946) Wyższej Szkoły Wojennej w Ladybank k. Cupar w hrabstwie Fife w Szkocji. Na emigracji w Kanadzie od 8 grudnia 1950 r. Od 11 lipca 1978 r. był członkiem SPK Koło Nr 7. b-2i, RG-461                                

 

BARACHOWSKI Waldemar, kan. (1923-1985)                         d-4,AF-352

BARANOWSKI Eugeniusz, kpr. pchor., inż. mech.

(1914-1985)

        Ur. 11 maja 1914 r. w Stanisławowie. W 1938 r. zdał egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Po Wrześniu przedostał się do Francji i służył w PSZ. Z Samodzielną Bryg. Podhalańską wyruszył na front do Norwegii i walczył o Narwik w Kompanii CKM w 3 Baonie. Po upadku Francji studiował inżynierię w Instytucie Politechnicznym Uniwersytetu w Grenoble i otrzymał dyplom inż. budowy maszyn papierniczych (1941-1942). Z Francji wyemigrował do Kanady. Pracował początkowo w papierni, a później przez wiele lat w biurze projektującym papiernie. Od 1955 r. należał do Corporation of Professional Engineers of Quebec. Eugeniusz Baranowski był spiritus movens budowy pomnika Kopernika. Pomnik ten, replika pomnika Kopernika w Warszawie dłuta Thorvaldsena, stanął na terenie wystawy światowej "Expo’67" i został odsłonięty 12 listopada 1966 r. Pomnik ten stoi obecnie przed Planetarium przy ul. 1000 St. Jacques w Montrealu i jest darem Polonii montrealskiej dla miasta. Eugeniusz Baranowski otrzymał Order of Canada. Był członkiem SPK Koło Nr 7 od czerwca 1964 r. Zmarł 14 lipca 1985 r.         d-4, AF-371

 

BARANOWSKI Mary z domu Caffrey (1916-1998)

        Żona Eugeniusza Baranowskiego.                                    d-4, AF-371

 

BARCISZEWSKI Zygmunt, F/Lt, pil. (1899-1957)

        Pilot LOT. Służył w 45 Grupie Transportowej w Dorvalu i latał w „Moście Atlantyckim”.  

                                                                                                             a-6, O-87

 

BARTOSIK Bronisław, sierż. (1894-1953)                                  a-5, K-296

 

BĄCZKOWSKI Henryk, ppor. (1914-1999)                         b-1ii , RG-2010

 

BERDYŃSKA Leokadia z domu Siwicka (1925-2000)

        Żona Antoniego Berdyńskiego.                                     b-1iii, RG-1461

 

BERDYŃSKI Antoni, ppor. (1914-1994)

        Ur. 23 stycznia 1914 r. w Warszawie. Syn Konstantego i Pauliny Wrońskiej. Mąż Leokadii Siwickiej. Oficer Armii Krajowej. Uczestnik Powstania Warszawskiego na terenie Śródmieścia w szeregach 15 P.P. AK w 28 DP im. M. Rataja. Po uwolnieniu z niewoli niemieckiej wyemigrował do Kanady. Członek SPK Koło Nr 7 od grudnia 1951 r. Był również członkiem Koła AK w Montrealu. Zmarł 8 maja 1994 r.    b-1iii, RG-1461

 

BEREZA Maria zob. Ćwirko Maria

 

BIEGANOWSKA Zofia z domu Grzybała (1936-2001)

        Żona strz. Leona  Bieganowskiego.                                d-11, PC-148

 

BIEGANOWSKI Rudolf, sierż. (1890-1949)                                 a-5, K-204

 

BIELAJEW Mikołaj, sierż., muzyk (1914-1999)

        Ur. 24 grudnia 1914 r. w Suwałkach. Syn Wasyla i Katarzyny Hartűng. Od szesnastego roku życia do 17 września 1939 r. służył w okiestrze 41 Suwalskiego P.P. Marszałka Piłsudskiego w składzie 29 DP. Wywieziony do ZSSR. Na mocy układu Sikorski-Majski zwolniony z obozu 15 sierpnia 1942 r. wstąpił do formującej się Armii gen. Andersa. Odbył służbę na Bliskim  Wschodzie  w  Iranie, Iraku, Palestynie i w Egipcie.  Z  II Korpusem przeszedł całą kampanię włoską. Po demobilizacji w Anglii wyemigrował do Kanady w 1947 r. Pracował w przemyśle lotniczym. Przez szereg lat należał do ZWPimJP. Zmarł 14 kwietnia 1999r.                                                                                              d-7, MZ-760

 

BIERNAT Leonard, ppor. (1903-1959)

        Ps. "Mazur". Czynny w konspiracji. W czasie Powstania Warszawskiego na terenie Śródmieścia dowodził drużyną Piatów w Zgrupowaniu "Chrobry II". Należał do Koła AK w Montrealu. Zmarł 16 stycznia 1959 r.                                           a-7, O-144

 

BILECKI Stanisław, strz. (1903-1966)

        Zmarł 27 kwietnia 1966 r.                                                       a-8, S-130

 

BŁASZKIEWICZ Bogdan, st.strz., mechanik (1923-1994)

        Ur. 30 sierpnia 1923 r. w Toruniu. Syn Jana, mistrza stolarskiego i Małgorzaty Słonieckiej. Mąż Irmy z domu Cheriach. Naukę w gimnazjum w Toruniu przerwała mu wojna. Służył w 1 P.Panc. w 1 DPanc. gen. Maczka. Po demobilizacji w Anglii wyemigrował w 1947 r. do  Kanady. Pracował przez wiele lat jako mechanik w jednej z linii lotniczych w Montrealu. Zmarł 28 maja 1994 r.                                              d-8, MZ-336

 

BOCHEŃSKI-BOCHNIEK Zygmunt, F/Sgt (1902-1951)

                                                                                                             a-5, K-235

 

BORCZ Łukasz, kpr. (1902-1992)                                              d-9, MZ-199

 

BORKOWSKA Jadwiga zob. Dunin-Borkowska Jadwiga

 

BORKOWSKI Olgierd zob. Dunin-Borkowski Olgierd

 

BRIMMELL Franciszek H., strz. (1901-1971)                           c-8, M-1294

 

BRONIOWSKA Wanda z domu Jaruszewska (1922-1997)

        Ur. 7 lipca 1922 r. Córka Stanisława i Joanny Domańskiej. Żona Lesława Broniowskiego. Zmarła 25 marca 1997 r.

                                                                                                     b-1iii. RG-1631

 

BRONIOWSKI Lesław, F/Lt (1921-1995)                             b-1iii, RG-1631

 

BRYCHCY Władysław, ppor. (1912-1986)                                c-4, AF-423

 

BRZEZIŃSKA Lidia zob. Dekońska Lidia

 

BRZEZIŃSKA Sabina zob. Łukasik Sabina

 

BUBIEN Antoni, st.strz. (1911-1978)                                       c-10, M-3028

 

BUBIEN Jan, sierż. (1914-1993)                                                  d-3, AF-253

 

BUBIEN Stanisława z domu Polasińska (1925-1984)

        Żona Jana Bubiena. Zmarła 25 lipca 1984 r.                   d-3, AF-253

 

BUCKIEWICZ Antoni, płk pil., VM (1887-1954)

        W czasie wojny 1918-1920 dowodził 11 Eskadrą zwiadowczą. W 1921 r. objął dowództwo 1 Dyw. w Warszawie. Pięć lat później dowodził 1 P.Lot. W czasie II wojny światowej służył w RAF-ie, ale nie dowodził jednostką bojową. Po demobilizacji w Anglii wyemigrował do Kanady. Zmarł w maju 1954 r.                       a-5,  K-310

 

BUCKIEWICZ Tadeusz, F/Lt, naw. KW, technik (1918-1985)

        Ur. 1 stycznia 1918 r. w Kamieńcu Podolskim. Syn Ksawerego i Stanisławy Harsdorf. Mąż Krystyny Turek. Uczęszczał do gimnazjum matematyczno przyrodniczego w Tarnopolu i zdał maturę 10 maja 1937 r. Po dywizyjnym  kursie rekruckim SPRP przy 54 P.P. Strzelców Kresowych w Tarnopolu otrzymał przydział w 1938 r. do 6 P.Lot. we Lwowie. W styczniu 1939 r. został przyjęty do SPLot. Grupa Techniczna w Warszawie, gdzie ukończył pierwszy rocznik. Granicę rumuńską przekroczył 17 września 1939 r. i przez Syrię, Francję, Afrykę dotarł do Anglii w 1940 r. Po przeszkoleniu na radio-operatora i obserwatora na kursie w Dumfries w Szkocji w czerwcu 1942 r. otrzymał przydział do 307 Nocnego  Dywizjonu Myśliwskiego  "Lwowskich Puchaczy". Sgt pilot Dunin-Rzuchowski Zbigniew i P/O naw. Buckiewicz Tadeusz, jako załoga Mosquita, wyróżnili się 11 września 1943 r., gdy lecieli na współpracę z brytyjskim krążownikiem "Sheffield". Załoga ta zniszczyła wtedy jeden z sześciu patrolujących ME-110, który wpadł do morza. Po demobilizacji w Anglii Tadeusz Buckiewicz wyemigrował do Kanady w 1949 r. Pracował jako technik przez szereg lat w rafinerii w Montrealu. Należał do 310 Skrzydła "Wilno". Zmarł 29 grudnia 1985 r.              c-4, AF-420

 

BURDYCZKA Piotr, strz. (1914-1980)

        Służył w II Korpusie gen. Andersa.                                  c-10, M-3154

 

CAFFREY Mary zob. Baranowski Mary

 

CASSIDY Eleanor zob. Gadomski Eleanor

 

CERKIEWICZ Mieczysław, st. sierż., rolnik (1902-1982)

        Ur. 10 maja 1902 r. w Leszczynach, pow. Dobromil. Syn Aleksandra i Eleonory Szostaczyńskiej. Ukończył Państową Szkołę Leśną. Deportowany do ZSSR. Na Półwyspie Kolskim zatrudniony był przy budowie linii kolejowej, a na Syberii pracował w Czelabińsku. Na mocy układu  Sikorski-Majski zwolniony z obozu wstąpił do formującej się Armii gen. Andersa. Z II Korpusem odbył całą kampanią włoską. Po demobilizacji w Anglii wyemigrował w 1949 r. do Kanady, gdzie pracował  na  zakupionej  przez siebie farmie. Zmarł 13 maja 1982 r.                                                                     d-2, AF-29

 

CHOROSZEWSKA Wanda, ACW (1917-1981)                                             

        Służyła w WAAF. Zmarła 21 marca 1981 r.                     d-1, AC-1725

 

CHWOJNICKI Bolesław, kpr. (1915-1997)

        Ur.  15 sierpnia 1915 r. Syn Józefa i Antoniny. Zmarł 13 kwietnia 1997 r.     d-8, MZ-587

CIEŚLAK Maria zob. Jung Maria

 

CIMACHOWICZ Elżbieta z domu Tkacz (1928-1987)

        Żona Władysława Cimachowicza.                                   c-2, AC-1530

 

CIMACHOWICZ Władysław, sierż. (1910-1979)                   c-2, AC-1530

 

CIUPKA Marian, ppor., KW, technik-mechanik (1916-1985)

        Ur. 7 lutego 1916 r. w Borkach Dominikańskich, pow. Brzuchowice, woj. lwowskie. Syn Piotra i Katarzyny Matecik. Po ukończeniu w 1931 r. siedmioklasowej szkoły powszechnej we Lwowie uczęszczał do gimnazjum we Lwowie, gdzie uzyskał  maturę w 1937 r. Wstąpił następnie do SPBr.Panc. w Modlinie. Kampanię wrześniową odbył w 1 Baonie Czołgów. W pierwszych dnia września bronił odcinka Wieluń-Kłobuck. Internowany w Rumunii 21 września. Do Francji dotarł 8 grudnia 1939 r. i przydzielony został do 1 DGren. Na froncie w Lotaryngii w 1 Szwadronie samochodowym 8 P. Uł. Brał udział w walkach nad Kanałem Marna-Ren, Baccarat i St. Dié. Pod St. Dié (Vosges) 21 czerwca 1940 r. dostał się do niewoli. Jeniec Stalagów: VII A i XVII B Krems. Oswobodzony 16 maja 1945 r. przez wojska alianckie powrócił 22 maja do PSZ we Francji. Zdemobilizowany z dniem 26 września 1947 r. udał się do Belgii. Do Kanady wyemigrował w 1956 r. i pracował jako technik-mechanik. Zmarł 16 lutego 1985 r.                                                                 d-4, AF-340

 

COWAN  Sheena Jean  zob. Szlamp Sheena Jean

 

CYNBERG  Dawid, por., dr med. (1918-1999)

        Ur. 14 stycznia 1918 r. w Zamościu, woj. lubelskie. Syn Mojżesza, dr med. i Etli. Po zdaniu matury na Akademii Zamoyskiej w Zamościu studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wojna zastała go na czwartym roku medycyny. Deportowany ze Lwowa w 1940 r. do ZSSR pracował przy wyrębie lasu w Maryjskiej ASSR nad środ. Wołgą. Na mocy układu Sikorski-Majski dołączył  w lutym 1942 r. do tworzącej się Armii gen. Andersa z przydziałem do 7 DP. Odbył służbę w APW w Iranie, Iraku, Palestynie i w Egipcie. Po wyszkoleniu w anestezji w polskim CCS (Casualty Clearing Station) przeszedł całą włoską kampanię II Korpusu. Służył w 31 Komp. Sanit. Po wojnie odkomenderowany na Uniwersytet w Bolonii, a gdy  II Korpus został przeniesiony na demobilizację do Anglii, kontynuował studia medyczne na Uniwersytecie w Edynburgu. Do Kanady wyemigrował w 1947 r. Medycynę ukończył na Uniwersytecie McGill w Montrealu w 1948 r. i był członkiem College of Physician & Surgeons of Quebec. Otworzył prywatną praktykę i przez wiele lat leczył montrealską Polonię. Od marca 1953 r. należał do SPK Koło Nr 7. Zmarł 25 lutego 1999 r.                                                                                                 b-11, Y-82

 

CZAJKOWSKI Lesław, ppor. (1919-1996)

        Ur. 28 listopada 1919 r. we Lwowie. Ukończył SPRA. Jego ostatnim przydziałem wojskowym było Centrum Wyszkolenia Artylerii. Po wojnie wyemigrował do Kanady. Od września 1953 r. należał do SPK Koło Nr 7. Zmarł w 1996 r. d-8, MZ-515

 

CZECHOWICZ Jadwiga, por. (1909-2003)

        Ur. 13 grudnia 1909 r. Zmarła 24 stycznia 2003 r.

                                                                                                        e-11, PC-243

 

CZERWIŃSKI Władysław, kpr. (1909-1990)

         Ur. 28 maja 1909 r. Służył w 4 Baonie Telegraficznym w Brześciu n. Bugiem. Z Anglii wyemigrował do Kanady w 1949 r. Należał do SPK Koło Nr 7. Zmarł 10 lutego  1990 r.

                                                                                                   d-5, d-6, AF-853

 

CZERWIONKA Stanisław, kpr. (1910-1972)

        Ur. 16 kwietnia 1910 r. w Łące, pow. Pszczyna. Żołnierz Armii Krajowej. Po wojnie  wyemigrował do Kanady. Od maja 1955 r. należał do SPK Koło Nr 7. Zmarł 3 kwietnia 1972 r.      c-5, AA-1224

 

CZOTYRBOK  Kamila   zob. Krużyńska Kamila

 

ĆWIRKO Henryk, AC1, technik-elektryk (1927-2001)

        Ur. 2 stycznia 1927 r. w Klecku, pow. Nieśwież, woj. nowogródzkie. Syn Józefa i Marii z domu Bereza. Deportowany z Kuchczyc 10 lutego 1940 r. z rodzicami do Archangelskaja i Wołogodskaja obł., Komi ASSR do posiołka Piudla. Na mocy układu Sikorski-Majski zwolniony z kołchozu. Z Armią gen. Andersa ewakuowany do Iranu. Elew Szkoły Junackiej na Śr. Wschodzie. Przeniesiony do W. Brytanii, ukończył trzyletnią Lotniczą Szkołę Techniczną RAF-u. Po demobilizacji wyemigrował w 1947 r. do Argentyny. Do Kanady przybył 12 czerwca 1957 r. i pracował jako technik-elektryk w przemyśle lotniczym. Przez wiele lat należał do 310 Skrzydła "Wilno", a od grudnia 1998 r. także do ZWPimJP. Przez ostatnie dwa lata swego życia był członkiem Zarządu KPK. Zmarł 24 lipca 2001 r.           d-11,  PC-146

 

ĆWIRKO  Irena  zob. Karpińska Irena

 

ĆWIRKO Józef, kpr. (1900-1986)

        Ur. 11 listopada 1900 r. w Kaczanowicach, pow. Nieśwież, woj. nowogródzkie. Udział w wojnie 1918-1920. Osadnik wojskowy w Kuchczycach, pow. Nieśwież, woj. nowogródzkie. Deportowany 10 lutego 1940 r. z rodziną do Archangelskaja i Wołogodskaja obł., Komi ASSR do posiołka Piudla. Na mocy układu Sikorski-Majski zwolniony z kołchozu wstąpił do tworzącej się Armii gen. Andersa. Służył w APW w Iranie, Iraku, Palestynie i w Egipcie. Udział w kampanii włoskiej w szeregach 5 Kres.DP. Po demobilizacji w Anglii wyemigrował z  rodziną w 1947 r. do Argentyny. Do Kanady przybył wraz z rodziną 5 czerwca 1958 r. Należał do SPK Koło Nr 7 od grudnia 1962 r. Zmarł 19 grudnia 1986 r.              d-2, AC-1826

 

ĆWIRKO Maria z domu Bereza, san. (1897-1982)

        Ur. 17 lutego 1897 r. w Połubyczkach, woj. wileńskie. Żona Józefa Ćwirko. Deportowana 10 lutego 1940 r. z rodziną do Archangelskaja i Wołogodskaja obł., Komi ASSR do posiołka Piudla. Na mocy układu Sikorski-Majski zwolniona z kołchozu wstąpiła do tworzącej się Armii gen. Andersa. Służyła w PWSK w Iranie, Iraku, Palestynie i w Egipcie. W kampanii włoskiej sanitariuszka w 5 Szpitalu II Korpusu. Po demobilizacji w Anglii wyemigrowała z  rodziną w 1947 r. do Argentyny. Do Kanady przybyła wraz z rodziną 5 czerwca 1958 r. Należała do SPK Koło Nr 7 od grudnia 1962 r. Zmarła 25 stycznia 1982 r.         d-2, AC-1826

 

DANIELAK Jerzy, sierż. (1919-1991)                                         d-6, AF-949

 

DARKOWSKI  Bronisław, F/Lt, technolog (1907-1965)

        Absolwent Szkoły Technicznej im. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie (1933). Pracował jako kontroler w PZL w Oddziale Nadzoru Tech. Siln. (1933-1939). Po Wrześniu przedostał się do Francji, gdzie ukończył SP. W Anglii po przeszkoleniu na kursach: AID (Aeronautical Inspection Department), SAeE (School of Aeronautical Engineering) w Cosford otrzymał w kwietniu przydział do 30 MU. We wrześniu 1944 r. pełnił funkcję oficera technicznego w Ruchomym Parku Lotniczym Nr 411 na lotnisku Heston k. Londynu. Po wysłaniu powyższego Parku na kontynent był d-cą Eskadry Obsługi 6308 do sierpnia 1945 r. Eskadra ta obsługiwała 308 Dyw. Myśliwski Krakowski. Na emigracji w Kanadzie. Zmarł 15 stycznia 1965 r. w Montrealu.                                                             b-6, M-6                            

 

DARKOWSKI Rita z domu  Marcotte (1926-1977)

        Żona Bronisława Darkowskiego.                                              b-6, M-6

 

DEDEK Lubow z domu Dzwonko (1913-2000)

        Żona Wacława Dedeka                                                      d-2, AC-1666

 

DEDEK Wacław, ppor. (1913-1980)

        Zmarł 16 sierpnia 1980 r.                                                  d-2, AC-1666

 

DEKOŃSKA Lidia z domu Brzezińska,  st. sierż. pchor.

(1901-1981)

        Ur.  26  czerwca 1901 r. w Grajewie. Córka Ludwika i Marii. Po

maturze studiowała na Uniwersytecie w Kijowie. Do Polski przedostała się w 1923 r. Żona Sergiusza Dekońskiego, oficera kawalerii. Deportowana do ZSSR w marcu 1940 r. Na mocy układu Sikorski-Majski zwolniona z zsyłki na Syberię wstąpiła w kwietniu 1942 r. do formującej się Armii gen. Andersa. Służyła w PWSK w Iranie, Iraku, Palestynie i w Egipcie. Pełniła funkcje: szefa Biura Służby Pieniężnej, kmdtki świetliczarek w 14 Wlkp. Bryg. Panc. i kmdtki Biura Ewidencyjnego. Po demobilizacji w Anglii. Na emigracji w Kanadzie od 1976 r. Zmarła w Montrealu 6 czerwca 1981 r.                                   d-2, AC-1754

 

De PAYREBRUNE  Halina z domu Ładoń (1924-1995)

        Żona Ludwika de Payrebrune. Zmarła w 1995 r.

                                                                                                       b-1iv, RG-739

 

De PAYREBRUNE  Ludwik, kpr. pchor. (1923-1988)

        Ur. 17 stycznia 1923 r. w Wilnie. Żołnierz Armii Krajowej. Uczestniczył  w  Powstaniu  Warszawskim  na  terenie Żoliborza w

szeregach 21 P.P. AK w 8 DP im. R. Traugutta. Po wojnie na emigracji w Kanadzie. Zmarł 31 sierpnia 1988 r.                                                                     b-1iv, RG-739

 

De TERRY  Stanisław E.J., por. (1922-1992)

        Po Wrześniu deportowany do Kazachskaja SSR. Na mocy układu Sikorski-Majski zwolniony z zesłania wstąpił do formującej się Armii gen. Andersa. Służył w APW w Iranie, Iraku, Palestynie i w Egipcie.  Przeszedł całą  włoską kampanię II Korpusu. Po wojnie na emigracji w Kanadzie. Zmarł w 1992 r.                                     d-9, MZ-273

 

DOBRZAŃSKA  Anna z domu Kowalska (1916-1999)

        Ur. 18 maja 1916 r. Córka Karola i Janiny Trajdos. Żona Tadeusza  Dobrzańskiego. Zmarła 7 marca 1999 r. w Vancouverze.                                        a-6, P-11

 

DOBRZAŃSKI Tadeusz, por., technik (1915-1969)

        Student Politechniki Warszawskiej i korporant "Arconii". Członek konspiracji ZJ (1939-1942). Żołnierz NSZ (1942-1944). W Powstaniu Warszawskim walczył w Komp. "Warszawianka" w  Zgrupowaniu "Chrobry II". Jeniec wojenny Oflagu VII A Murnau. Po wojnie wyemigrował do Argentyny, a następnie w 1952 r. do Kanady. Pracował w przemyśle stoczniowym w Montrealu. Zmarł w sierpniu 1969 r.                   a-6, P-11

 

DOMARADZKI Jerzy, ppor., inż. leśnik, chemik agronom

(1914-1997)

        Ur. 6 października 1914 r. w Poznaniu. Syn Stefana i Marii

Łukomskiej. Po maturze odbył służbę w SPRA. Wojna zastała go na czwartym roku studiów na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Służył w AK od 1 sierpnia 1942 r. Ps. "Ksawery". D-ca Plutonu Spec. 9/III Komp. Pułku Legionowo. Na terenie gminy Nieporęt (Folwark Marianowo) był d-cą placówki odbiorczej "Koc". Placówka ta w nocy z 14/15 września 1943 r. odebrała 3 skoczków, 6 zasobników i 1 paczkę, a w nocy z 9/10 kwietnia 1944 r. 4 skoczków, 9 zasobników i 6 paczek. W czasie Powstania Warszawskiego był oficerem łącznikowym do sowieckiej G.O. w Radzyminie. Po wycofaniu się wojsk sowieckich z Radzymina deportowany przez Niemców 9 września 1944 r. w głąb Rzeszy. Uwolniony przez wojska alianckie z obozu w Borghorst k. Steifurt wstąpił do PSZ we Francji. Zdemobilizowany ukończył na Uniwersytecie w Louvain w 1948 r. rozpoczęte w Warszawie leśnictwo, a w 1951 r. agronomię. Po studiach wyemigrował do Kanady. Od 1956 r. pracował jako technik w przemyśle chemicznym w Montrealu. Zmarł 14 grudnia 1997 r.           

                                                                                                          d-7, MZ-643

DRUŻBACKA Helena z domu Skibińska 1°v Stefankiewicz, st. ochot. (1905-1991)

        Ur. 2 sierpnia 1905 r. w Bolechowie, pow. Dolina, woj. stanisławowskie. Żona Feliksa Drużbackiego. Służyła w PWSK. Po demobilizacji w Anglii wyemigrowała do Kanady. Od sierpnia 1957 r. należała do SPK Koło Nr 7. Zmarła 5 stycznia1991 r.

                                                                                                        c-4, AA-1429

 

DRUŻBACKI Feliks, sierż. (1906-1973)

        Ur. 11 maja 1906 w Brzozowie. Na Środkowym Wschodzie przydzielony został do Kwat. Gł. Dtwa APW. Po demobilizacji na emigracji w Kanadzie. Od września 1951 r. należał do SPK Koło Nr 7. Zmarł 31 maja 1973 r.                                    c-4, AA-1429

 

DUBIŃSKI Michał, strz. inż. (1903-1985)

        Ur. 1 grudnia 1903 r. w Wilnie. Służył w 3 DSK w II Korpusie. Po demobilizacji na emigracji w Kanadzie. Od stycznia 1955 r. należał do SPK Koło Nr 7. Zmarł w 1985 r.    b-2i, RG-458

 

DUNIN-BORKOWSKA Jadwiga z domu Langiewicz, san.

(1903-1983)

        Ur. 17 września 1903 r. w Rydze na Łotwie. Córka Bronisława

i Gertrudy Paffrath. Studiowała humanistykę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Żona Olgierda Dunin-Borkowskiego. Służyła w AK, ps. "Zocha" (1940-1944). Od 1942 r. w Obwodzie Grójec (Okręg Warszawa) w Służbie Sanit.

Po ucieczce z synem z Polski dołączyła do męża w sierpniu 1946 r. w San Benedetto del Tronto we Włoszech. Należała do Koła AK w Montrealu. Zmarła 27 lipca 1983 r.              d-1. AC-1628

 

DUNIN-BORKOWSKI Olgierd, ppłk dypl. KWx2 (1903-1980)

        Ur. 15 sierpnia 1903 r. w majątku Radunin, pow. Sokółka, woj. białostockie. Syn Władysława i Zofii Kalenkiewicz. Wychowanek Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie, gdzie zdał maturę w 1922 r. Uczestnik 3-go Powstania Śląskiego. Po ukończeniu w 1924 r. Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu otrzymał przydział do 1 PAL Leg. w Wilnie. Absolwent Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, XIII promocji (1932-1934).   1-szy oficer Sztabu 8 DP (1935), d-ca Bat. i Dyw. 28 PAL (1936-1938), oficer Oddz. II Szt. Gł. (1938-1939). Internowany w Rumunii 18 września 1939 r. Po kilkumiesięcznym pobycie w obozie w Dragassani uciekł do Bukaresztu, i stamtąd pociągiem przez Jugosławię, Włochy przybył w grudniu do Francji. Przyjęty do PSZ i po skróconym kursie w École Supérieure de Guerre w Paryżu został kwatermistrzem 1 DGren. Dostał się 23 czerwca do niewoli niemieckiej w St. Dié (Vosgos). Jeniec obozów: Edelbach, Skoki, Colditz, Hadamar Dolny, Hadamar Górny, Oflag II D Gross Born, gdzie pod koniec 1943 r. złożył przysięgę na rotę AK i  został d-cą Baonu Szturmowego "B". W końcowej fazie wojny, po 750 kilometrowej ewakuacji pieszej na zachód, oswobodzony został z obozu  w Sandbostel  przez  wojska brytyjskie 29 kwietnia 1945 r. Do II Korpusu dołączył 27 lipca 1945 r. Po przeszkoleniu i odbyciu szeregu stażów został kwatermistrzem 3 DSK. Zdemobilizowany w Anglii pracował początkowo jako robotnik fabryczny, a później do emerytury jako urzędnik brytyjskiego ministerstwa. Na emigracji w Kanadzie od sierpnia 1970 r. Należał do: Związku Karpatczyków, Grenadierów, Koła AK, Związku Ziem Wschodnich i do Polskiego Instytutu Naukowego. W Londynie redagował przez kilka lat Gońca Karpackiego, a w Montrealu Biuletyn Informacyjny Koła AK. Pisywał artykuły na łamach prasy polonijnej podpisując je: Olgierd Dunin, Józef Gończarycha i J.G. Jest autorem: XIII Promocja 1932-1934  [w:] W 50-lecie Powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Zmarł 4 maja 1980 r.                      d-1, AC-1628

 

DYDYŃSKI  Zdzisław, sierż. (1907-1983)

        Służył w AK i należał do Koła AK w Montrealu. Zmarł 30 kwietnia 1983 r.     d-3, AF-139

 

DZWONKO Lubow zob. Dedek Lubow

 

FAFARA  Barbara zob. Jędrzejowska Barbara

 

FAFARA  Ludwik, sierż. (1912-1968)                                              a-8, P-65

 

FAFARA  Róża z domu Mach (1912-1996)

        Ur. 18 grudnia 1912 r. Żona Ludwika Fafary. Zmarła 23 listopada 1996 r. a-8, P-65

 

FALKOWSKA  Grażyna Anna zob. Padowicz Grażyna Anna

 

 

FANGOR  M.  WOJCIECH V., por., inż. mech. (1910-1980)

        Ukończył w 1937 r. Wydział Mechaniczny na Politechnice Lwowskiej. W czasie II wojny światowej pracował w przemyśle lotniczym w Kanadzie. Po wojnie na emigracji w Kanadzie pozostał w tymże przemyśle do 1974 r.  Po przejściu na emeryturę wykładał na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Należał do Corporation of Professional Engineers of Quebec od 1968 r. Współredaktor Biuletynu Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie (1948). Zmarł w 1980 r.                                            d-1, AC-1640

 

FASZCZA Stanisława zob. Kolada Stanisława

 

FECZKO Aniela z domu Marcinkowska (1918-1955)              a-5, K-331

 

FIJAŁKOWSKI  Kazimierz Roman, ppor. (1913-1977)

        Ur. 5 lutego 1913 r. w Kielcach. Służył w 7 P. Uł. Lubelskich. Na emigracji w Kanadzie. Od marca 1971 r. należał do SPK Koło Nr 7. Zmarł 31 lipca 1977 r. c-1, AC-1266

 

FISCHER Mieczysław, st. mar., mechanik (1909-1985)

        Ur. 10 stycznia 1909 r. w Toruniu. Syn Franciszka i Rozalii Buczyńskiej. Odbył służbę wojskową i pracował jako mechanik. Zmobilizowany 26 sierpnia 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowwej w szeregach 4 P. Lot. (1.9.39-18.9.39). Granicę rumuńską przekroczył 18 września i przez Turcję dotarł do Francji. W obozie zbornym w Coëtquidan (Morbihan) w Bretanii zameldował się 19 listopada 1939 r. Brał udział w kampanii francuskiej, ranny dostał się do niewoli (10.5.40-20.6.40).  Uciekł z niewoli. Aresztowany w Austrii w listopadzie 1940 r. i osadzony w obozie karnym. Zwolniony z obozu  z powodów zdrowotnych i wysłany do Lyonu. W lipcu 1941 r. aresztowany przy przekraczaniu granicy hiszpańskiej i osadzony w więzieniu. Uciekł z więzienia w marcu 1942 r. i przez Hiszpanię dotarł do Portugalii, skąd w październiku 1942  r. przybył do Kanady, gdzie zatrudniony został w przemyśle lotniczym. Ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego 25 sierpnia 1943 r. i z Kanady odesłany został do W. Brytanii 21 października 1943 r. Służbę w Marynarce Wojennej rozpoczął 25 stycznia 1944 r. i po przeszkoleniu przydzielony został do Grupy Ścigaczy. Brał udział w wojnie na pokładzie ścigacza "S" 8 (19.9.44-15.10.45). Zdemobilizowany z  dniem 6 maja 1947 r. z Marynarki Wojennej, wyemigrował do Kanady. Zmarł w lutym 1985 r.                                                                    d-4, AF-346

 

FOLWARCZNY Antoni, kpr. (1891-1947)

        Służył w 6 P. Uł. Kaniowskich. Na emigracji w Kanadzie.

                                                                                                               a-4, G-29

 

FORIAN  Zbigniew T., F/Lt, pil. (1921-1986)

        Ur. 21 sierpnia 1921 r. W 1944 r. służył w Eskadrze 1586 i latał na Halifaxach z Włoch w operacjach specjalnych ze zrzutami do Polski i do innych krajów Europy. Po ukończonej turze operacyjnej przeniesiony został do 45 Grupy Transportowej w Dorvalu, skąd transportowano samoloty z fabryk kanadyjskich i amerykańskich do Szkocji, Afryki Północnej, Afryki Zachodniej i do Indii. Po wojnie na emigracji w Kanadzie. Zmarł w Montrealu 13 listopada 1986 r.                                                    d-4, AF-519

                                                                                                                                            

GADOMSKI   Eleanor z domu Cassidy (1909-1984)

        Żona Józefa Gadomskiego.                                                 d-3, AF-231

 

GADOMSKI  Józef, kpr. (1909-1988)                                          d-3, AF-231

 

GARAPICH  Anna  zob. Russel Anna

 

GAWŁOWSKA  Helena  zob. Jurałowicz Helena

 

GAZDA  Feliks, S/Ldr, pil. KW (1903-1970)

        Ur. 6 maja 1903 r. w Zakrzowie, woj. lubelskie. Syn Jana i Anieli Morek. Po zdaniu matury w gimnazjum w Solcu Sandomierskim, zanim wstąpił do lotnictwa, był nauczycielem w szkole powszechnej w Hrubieszowie. Ukończył Oficerską Szkołę Lotniczą pierwszej promocji w Grudziądzu i jako pilot myśliwski otrzymał przydział do 3 P.Lot. w Poznaniu na Ławicy. Na krótko przed wojną w stopniu kapitana przeniesiony do Krosna został d-cą Eskadry w SPLdM. We Wrześniu ze Szkołą ewakuowany do Rumunii i następnie do Francji, a później do Anglii. Przydzielony do Polish Detachment RAF Takoradi w Zachodniej Afryce dostarczał samoloty ze Złotego Wybrzeża do Egiptu. Trasa z Takoradi poprzez Khartoum w Sudanie do Kairu wynosiła około 5 200 km i była bardzo trudna z uwagi na warunki klimatyczne. Żona Ludomira przyjechała z Polski po wojnie przez zieloną granicę do Niemiec, a potem do Anglii. Po demobilizacji oboje wyemigrowali w 1948 r. najpierw do Argentyny, a w 1953 r. do Kanady. Feliks Gazda zmarł 8 maja 1970 r. w szpitalu w St. Jerome, QC.

                                                                                                                a-5, L-35

 

GĄGLEWICZ Danuta 1°v Karczewska, por., KWx4  (1915-1991)

        Ur. 10 maja 1915 r. w Warszawie. Wojna zastała ją na czwartym roku Wydziału Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego. Żona Leszka Karczewskiego, F/O pilota 304 Dyw. Bombowego Ziemi Śląskiej, który zginął na Wellingtonie X-9620 w locie na bombardowanie Emden 25 lipca 1941 r. Zaangażowana w konspiracji od 1939 r., ps. "Bończa". W czasie Powstania Warszawskiego w Bat. "Golski" przełożona Szpitala Wojskowego na Koszykowej. Jeniec wojenny. Po demobilizacji w Anglii wyemigrowała do Wenezueli. Na emigracji w Kanadzie od 1962 r. W Montrealu należała do: Koła AK, SPK Koło Nr 7 i do ZWPimJP. Autorka: Moje wspomnienia o Bajanie [w:] XV Światowy Zjazd Lotników Polskich, Montreal, 1984 r. Zmarła 10 października 1991 r.                                     d-6, AF-988

 

GĄGLEWICZ  Tadeusz, ppor. (1918-2000)                               d-6, AF-988

 

GIGIEL  Feliks, strz. (1906-1970)

        Zmarł 7 listopada 1970 r.                                                          a-4, H-63

 

GLISZCZYŃSKA  Julia, kpr. (1900-1955)

        Ur. 16 lutego 1900 r. w Koniecznie, woj. kieleckie. Żona Henryka Antoniego Gliszczyńskiego, kpt. 40 P.P. "Dzieci Lwowskich", zamordowanego w Starobielsku. Deportowana z rodziną do ZSSR. Na mocy układu Sikorski-Majski zwolniona z zesłania wstąpiła do formującej się Armii gen. Andersa. Służyła w PWSK na Środkowym Wschodzie i w II Korpusie we Włoszech. Po demobilizacji w Anglii wyemigrowała do Kanady. Należała od października 1955 r. do SPK Koło Nr 7. Zmarła w październiku 1955 r.          a-6, O-30

 

GŁOGOWSKA Antonina z domu Popiłka (1909-1991)

        Żona Józefa Głogowskiego. W 1940 r. wywieziona z dziećmi, ze stacji Starzawa (linia kolejowa Krościenko-Chyrów), woj. lwowskie do ZSSR. Na mocy umowy Sikorski-Majski zwolniona z zesłania i z Armią gen. Andersa ewakuowana z dziećmi do Iranu. Łączy się tam z mężem i dzieli jego dalszy los. Zmarła w 1991 r.                                      

                                                                                                        c-2, AC-1209

GŁOGOWSKI  Józef, por., KW, leśniczy (1898-1977)

        Ur. 16 września 1898 r. w majątku Opaka k. Drohobycza,

woj. lwowskie. Syn Michała i Marii.  W wojnie 1918-1920 ochotnik w szeregach 23 P.P. 3 DP Legionów. Pod koniec 1919 r. ranny w walkach pułku nad Dźwiną. Zdemobilizowany osiadł na roli i był leśniczym w majątku Rudawka, woj. lwowskie. Po inwazji sowieckiej 17 września 1939 r. aresztowany przez NKWD i deportowany na Syberię do Świerdłowska. Na mocy umowy Sikorski-Majski zwolniony z zesłania wstąpił do organizującej się Armii gen. Andersa. W Iranie połączony z rodziną wyewakuowany został do Indii, skąd po sześciu latach wyjechał najpierw do Ugandy, a po półtora roku, do Anglii. W Kanadzie na emigracji od lutego 1951 r., gdzie pracował jako kucharz w Montrealu. Zmarł 15 marca 1977 r.     c-2, AC-1209

 

GŁÓWKA Jan, strz. (1899-1952)

        Służył w 35 P.P. Zmarł we wrześniu 1952 r.                        a-5, K-263

 

GOGULSKI  Czesław, st.strz. (1922-1993)                               d-9, MZ-284

 

GOLARZ  Eugeniusz, kpr. (1923-1978)

        Ur. 24 listopada 1923 r. w Zaleszczykach, woj. tarnopolskie. Służył w 3 Karp.PAPpanc. Po demobilizacji na emigracji w Kanadzie. Należał do SPK Koło Nr 7 od września 1960 r. Zmarł 19 sierpnia 1978 r.                                                          c-1, AC-1412

 

GOLEMBKA J. Maksymilian, strz. (1910-1995)                      d-8, MZ-445

 

GOLESZNY Stanisław, por. (1914-2000)                                  d-11, PC-72

 

GÓRA  Zbigniew  Edward, strz., inż. mech. (1929-1991)

        Ur. 31 grudnia 1929 r. w Sarnach. Syn Edwarda i Haliny. Służył w AK od września 1943 r. Podczas "Burzy" w oddziale partyzanckim "Szarego" w Okręgu Lublin. Po wojnie przez zieloną granicę dotarł przez Berlin do Anglii. W 1954 r. ukończył Regent Polytechnic w Londynie i otrzymał dyplom inżyniera mechanika. Na emigracji w Kanadzie od 1957 r. pracował jako inżynier w biurze projektów. Członek Corporation of Professional Engineers of Quebec od 1968 r. Należał do Koła AK, a od lutego 1986 r. również do ZWPimJP. Zmarł w 1991 r.                                                                                        b-1iv, RG-1135

 

 

GÓRSKA Anna Maria z domu Jaszczyńska (1910-1997)

        Żona Zygfryda Górskiego.                                                b-2ii, RG-2050

 

GÓRSKI Zygfryd, W/O naw., VM, KWx4, DFM (1916-1999)

        Ur. 10 sierpnia 1916 r. Syn Adama i Zofii Filipkowskiej. Służył w 3 P.Lot. w Poznaniu na Ławicy, gdzie ukończył Szkołę Podoficerską w 1939 r. Po Wrześniu przez Rumunię dostał się do Francji, a następnie do Anglii. Przeszkolony na radio-operatora i obserwatora otrzymał przydział, najpierw do 307 Nocnego  Dywizjonu Myśliwskiego "Lwowskich Puchaczy", a następnie do 300 Dyw. Bombowego Ziemi Mazowieckiej. Po demobilizacji wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a później do Kanady. Należał do 310 Skrzydła "Wilno". Zmarł 21 grudnia 1999 r.

                                                                                                      b-2ii, RG-2050

 

GRABOWSKI   Michał, kpt., radiotechnik (1896-1979)

        Ur. 2 listopada 1896 r. w Kamieńcu Podolskim. Przed wojną i podczas okupacji pracował w Polskich Zakładach Philipsa w Warszawie. W 1940 r. zorganizował dla Komendy Gł. AK największy ośrodek produkcyjny sprzętu radiotelegraficznego. Był kierownikiem Ośrodka i miał do 1941 r. ps. "Szary". W 1942 r. zmienił ps. na "Tomir". Uczestnik Powstania Warszawskiego. Jeniec obozu Gross Born i Sandbostel. Po uwolnieniu przez wojska brytyjskie wstąpił do II Korpusu i przydzielony został na wykładowcę do Szkoły Radio-Technicznej. Po demobilizacji na emigracji w Kanadzie. Był członkiem Koła AK i od grudnia 1967 r. należał również do SPK Koło Nr 7. Autor: Wspomnienia polskiego łącznościowca [w:]  Biuletyn Informacyjny. Zmarł 10 września 1979 r. b-2i, RG-57                    

 

GRAFF Irena Zofia zob. Romanowska Irena Zofia

 

GRZYBAŁA Franciszek. sierż. (1896-1959)

        Służył w 13 PAC w II Korpusie.                                              a-7, O-175

 

GRZYBAŁA Maria z domu Tomkiewicz (1898-1991)

        Żona Franciszka Grzybały.                                                      a-7, O-175

       

GRZYBAŁA Zofia zob. Bieganowska Zofia

 

GRZYMALSKA  Florentyna Z. san. (1890-1962)

        Po Wrześniu deportowana do ZSSR. Na mocy układu Sikorski-

Majski zwolniona z zesłania, wstąpiła do formującej się Armii gen. Andersa. Służyła w PWSK. Matka Ireny Romanowskiej (RG-124). Po demobilizacji na emigracji w Kanadzie.         a-7, O-258

 

GRZYMALSKA Irena Zofia  zob. Romanowska Irena Zofia

 

GUDZIEJ Michał, strz. (1909-1983)

        Zmarł 27 lipca 1983 r.                                                           d-3, AF-162

 

GUTASZEWSKI Jan, strz. (1915-1984)                                      d-3, AF-204

 

HAJDUK Jan, chor. (1897-1974)

        Służył w 4 PAL. Mąż Bronisławy z domu Włodek. Zmarł 6 marca 1974 r.      c-3, AA-1556

 

HAJDUKIEWICZ Edward, S/Ldr, pil., VM, DFC (1913-1998)

        Ur. 14 czerwca 1913 r. Syn Władysława i Heleny Karanc. W Anglii od 1940 r. Służył w 300 Dyw. Bombowym Ziemi  Mazowieckiej. Po wylataniu dwóch tur operacyjnych przeniesiony  do 45 Grupy Transportowej w Dorvalu. Na emigracji w Kanadzie. Współwłaściciel firmy sprzedaży nieruchomości E. Hajdukiewicz-Edwards. Prezes 310 Skrzydła "Wilno" w   latach  pięćdziesiątych  i  ponownie  wybrany w 1984 r. Zmarł 28 października 1998 r.

                                                                                                          d-7, MZ-714

 

HOJA Edmund, ppor., dr chem. (1906-2001)

        Ur. 18 grudnia 1906 r. w Kępnie, woj. poznańskie. W 1931 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Poznańskim i otrzymał tytuł doktora chemii. Służbę wojskową odbył w SPRA we Włodzimierzu Wołyńskim. Po powrocie na Uniwersytet Poznański został starszym asystentem na Wydziale Chemii Fizycznej. Zmobilizowany w 1939 r. otrzymał przydział do Chemicznego Instytutu Badawczego w Warszawie. Nie ewakuował się z Instytutem na wschód i w ten sposób uniknął Katynia. Po upadku oblężonej Warszawy jeniec obozu II C Woldenberg. Uwolniony z obozu, służył w 1 DPanc. Do Francji sprowadził rodzinę z Polski i wyemigrował z nią do Kanady w 1951 r. Do emerytury był kierownikiem laboratorium chemicznego, a później konsultantem. Należał do Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie. Przed wojną autor dwóch naukowych artykułów: Zeitschrift fűr Physikalishe Chemie i The photochemical properties of Zinc Oxide and of the surfaces of Platinum. Zmarł 20 sierpnia 2001 r.                                                                                                                                  d-12ii, PA-266

 

IRLA Andrzej, strz. (1900-1973)                                               c-4, AA-1355

 

JAKUBOWICZ Anna z domu Lotenberg (1903-1986)

        Żona Kazimierza Jakubowicza                                              b-10, V-95

 

JAKUBOWICZ Kazimierz, wachm. (1902-1963)

        Ur. 12 kwietnia 1902 r. w Warszawie. Udział w wojnie 1918-1920. Służył w 14 P. Uł. Jazłowieckich 1 Dyw. Jazdy. Należał do SPK Koło Nr 7 od maja 1952 r.              b-10, V-95

 

JANCEWICZ  Albert, plut., rolnik (1913-1965)

        Ur. 8 września 1913 r. w Nowopolu, pow. Dzisna, woj. wileńskie. Syn Jana i Emilii. Mąż Haliny. Po szkole powszechnej ukończył szkołę rolniczą. Odbył służbę wojskową. Zmobilizowany w 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej. Jeniec sowiecki. Na mocy układu Sikorski-Majski zwolniony z obozu wstąpił 7 marca 1942 r. do formującej się Armii gen. Andersa. Służył w APW w Iranie, Iraku, Palestynie i w Egipcie. Kampanię włoską odbył w jednym z trzech Karpackich PAL w 3 DSK. Zdemobilizowany w listopadzie 1946 r. we Włoszech wyemigrował do Kanady. Początkowo pracował na własnej farmie, a później w fabryce czekolady. W 1949 r. był prezesem SPK Koło Nr 7. Zmarł 16 grudnia 1965 r.         a-8, S-102

 

JANICKA Celylia  zob. Stradomska Celylia

 

JANIGA Stanisław, kpr. z cenz., mgr praw, adwokat (1906-1999)

        Ur. 14 lipca 1906 r. w Krakowie. Syn Jakuba i Heleny Sak. W 1928 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 1931 r. École des Sciences Politiques w Paryżu. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 1937 r. Po Wrześniu przez Rumunię, Jugosławię, Włochy dostał się do Francji. Wstąpił do PSZ w Coëtquidan (Morbihan) w Bretanii 1  marca 1940 r. z  przydziałem  do  Sądu  Polowego  1 DGren. Pod St. Dié (Vosges) 21 czerwca 1940 r. dostał się do niewoli. Jeniec obozu Stalag V C, z którego uciekł do nie okupowanej Francji 10 lipca 1941 r. Do końca wojny pracował tam jako delegat PCK. We wrześniu 1951 r. wyemigrował do Kanady. Był uprawnionym brokerem towarzystwa ubezpieczeniowego i należał do Association Provinciale des Assurances vie du Québec.  Był członkiem SPK Koło Nr 7. Zmarł 11 lutego1999 r.         d-12ii, PA-55

 

JANISZEWSKI  Bronisław, ognm. (1909-1978)

      Ur. 3 września 1909 r. w Grodzisku Mazowieckim. Służył w 9 PAL, a we Wrześniu w plutonie łączności 13 P.P. w 8 DP. Od  października 1966 r. należał do SPK Koło Nr 7.   c-2, AC-1421

 

JANKOWSKA Jadwiga z domu Skupień (1915-2002)

      Ur. 15 stycznia 1915 r. Żona Antoniego Jankowskiego. Służyła w Armii Krajowej. Należała do Koła AK. Zmarła 20 grudnia 2002 r.                  d-1, AC-1802

 

JANKOWSKI Antoni, por. (1906-1981)

        Więzień obozów koncentracyjnych. Po wojnie na emigracji w Kanadzie. Właściciel firmy wysyłki paczek w Montrealu.

                                                                              d-1, AC-1802                            

 

JANKOWSKI Franciszek Zygmunt, sierż. pchor., radiotechnik (1916-2002)

        Ur. 30 maja 1916 r. w Toruniu. Syn Zygmunta i Wiktorii Olszewskiej. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Toruniu i zdaniu matury w 1936 r. był nauczycielem szkoły powszechnej w Toruniu. Służbę wojskową odbył na dywizyjnym kursie SPRP  4 DP przy 67 P.P. w Brodnicy. Absolwent VI promocji z 2/88 lokatą (15.9.37-1.8.38). Kmdtem tej szkoły był wtedy mjr Zygmunt Reliszko, który obecnie spoczywa na "Field of Honour" (O-96). Franciszek Jankowski, po odbyciu praktyki w 63 Toruńskim P.P. i przeniesieniu 15 września 1938 r. do rezerwy, wrócił do swej pracy nauczycielskiej. Zmobilizowany 31 sierpnia 1939 r. brał czynny udział w kampanii wrześniowej w szeregach 63 Toruńskiego P.P. Pułk ten w ramach 4 DP wchodził w skład G.O. "Wschód" gen. Bołtucia i należał do Armii "Pomorze". W pierwszych dniach września pułk ten nacierał na st. kolejową Mełno i bronił odcinka Okonin-Mełno nad granicą pruską. W odwrocie opóźniał npla na odcinku Toruń-Dobrzyń. W bitwie nad Bzurą pułk zdobył 11 września Bielawy. Napierany przez npla wycofał się za Bzurę i 15 września działał obronnie na odcinku Małszyce-Zabostów. W odwrocie resztki pułku wyruszyły o zmierzchu 17 września na Iłów - Budy Stare, usiłując przebić się z okrążenia i dotrzeć do Warszawy lub Modlina. Próba zawiodła. Żołnierze przyparci do Wisły, zaniechali dalszej walki. Podchorąży Jankowski pod Iłowem dostał się 18 września do niewoli. Niemiecki jeniec wojenny Oflagu VII H Eichstätt i VII A Murnau (25.10.39-6.6.40), Stalagów: VI B Neu Versen-Oberlangen-Emsland, VI G Bonn, VI J Krefeld, VI F Bocholt, VI H Arnoldsweiler-Dűrren, VI A Hemer i IV B Műhlberg (7.6.40-26.1.45) oraz 24 Straff-Arbeit Bataillon (26.1.45-28.2.45). Z karnego batalionu uciekł z Ulm 28 lutego 1945 r. do Monachium, gdzie zosłał aresztowany na stacji i osadzony na dwa tygodnie w areszcie w Oflagu VII A Murnau. W połowie kwietnia 1945 r. uciekł z obozu i dwa tygodnie później zaciągnął  się do napotkanego  290th Engineer Combat Battalion US Army. W batalionie tym służył do maja 1946 r. Po wyjeździe batalionu do Stanów służył w 4131 Polskiej Kompanii Wartowniczej w Oberpfaffenhofen i pełnił tam funkcje tłumacza (czer.’46-list.’47). Udał sią następnie do Holandii, gdzie wieczorami studiował elektronikę uzyskując w 1950 r.  dyplom radiotechnika, a w dzień pracował w fabryce. Na emigracji w Kanadzie od kwietnia 1951 r. Właściciel przedsiębiorstwa TV and Electronic Appliances Repair Shop w Toronto (1951-1954). Od 1954 r. przez 30 lat właściciel firmy Tele-Service w Montrealu. Zmarł 24 października 2002 r. w szpitalu Ste-Anne-de-Bellevue, QC. d-12ii,  PA-493

 

JAROSZ  Zofia zob. Włodarczyk Zofia

 

JAROSZEWICZ  Piotr, strz. (1905-1972)

        Ur. 26 stycznia 1905 r. w Dokszycach, woj. wileńskie. Służył w 81 P. Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego 29 DP. Zmarł 6 sierpnia 1972 r.       c-4, AA-1280

 

JARUSZEWSKA Wanda  zob. Broniowska Wanda

 

JASIŃSKA Maria   z domu Nowak, ACW2 (1916-1997)

        Ur. 24 października 1916 r. Córka Błażeja i Apolonii Klich. Żona Romana Jasińskiego. Służyła w WAAF. Zmarła 13 czerwca 1997 r.                            d-7. MZ-611

 

JASTRZĘBSKA Jadwiga Maria zob. Malkiewicz Jadwiga Maria

 

JASTRZĘBSKI Janusz, ppor. (1904-1972)

        Zmarł 28 lutego 1972 r.                                                      c-5, AA-1213

 

JASZCZYŃSKA Anna Maria zob. Górska  Anna Maria

 

JAWORSKI Stefan, kpr. (1915-1999)                                        d-11, PC-18

 

JAWORSKI Zbigniew Jan, por., KW, technik (1920-1983)

        Ur. 25 listopada 1920 r. w Siedlcach, woj. lubelskie. Syn Jana i Marii z domu Martinków. Mąż Jadwigi Dekońskiej. Szkołę powszechną ukończył w Stanisławowie. Wychowanek Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Wojna zastała go w Junackich Hufcach Pracy w Węgierskiej Górce przy budowie umocnień. Po Wrześniu czynny w konspiracji we Lwowie. W marcu 1940 r. aresztowany i deportowany do ZSSR. Na mocy umowy Sikorski-Majski zwolniony z zesłania wstąpił do formującej się Armii gen. Andersa. Ewakuowany na Środkowy Wschód. Po ukończeniu SPBr.Panc. otrzymał przydział do 6 P. Panc. "Dzieci Lwowskich". Z pułkiem tym przeszedł całą kampanię włoską. Dwukrotnie ranny. W grudniu 1944 r. przeniesiony został do formującej się 14 Wlkp. Brygady Pancernej z przydziałem do 3 P. Uł. Śląskich. Po demobizacji w Anglii, pracując zarobkowo, studiował na Regent Polytechnic w Londynie. Na emigracji w Kanadzie od 1957 r. Pracował jako technik. Przez pięć lat był prezesem SPK Koło Nr 7. Zmarł 3 sierpnia 1983 r.    b-2i, RG-261

 

JEDWAB Irena Maria z domu Zastyrec, ppor.     (1919-1978)

        Ur. 18 grudnia 1919 r. w Drohobyczu. Córka Michała i Zofii Wołosiańskiej. Żona oficera komandosów Henryka Jedwabia. Wojna zastała ją na drugim roku Wydziału Chemii i Fizyki Uniwersytetu Lwowskiego. Po Wrześniu przez osiem miesięcy więziona w Stanisławowie, a następnie deportowana do ZSSR na Syberię nad Peczorę. Na mocy układu Sikorski-Majski zwolniona z  zesłania wstąpiła do formującej się Armii gen. Andersa. Po ewakuacji z ZSSR w APW ukończyła kurs komendantek. W kampanii włoskiej służyła w 317 Kompanii Transp. II Korpusu dowodząc III Plutonem. W Anglii zdemobilizowana w 1947 r. Na emigracji w Kanadzie od 1950 r. Czynna w Komitecie Pomocy Dzieciom Polskim w Montrealu. Od stycznia 1958 r. należała do SPK Koło Nr 7. Pisywała artykuły na łamach  Wypadu, czasopisma komandosów,  i Związkowca, gazety torontońskiej. Zmarła 9 sierpnia 1978 r.         b-2i, RG-12

 

JENDEROWICZ Stanisława zob. Rak Stanisława

 

JESIONEK Aleksander, strz. (1915-1989)                              b-1ii, RG-797

 

JEŻYCKA  Elżbieta z domu Sławik, mł. kmdtka   (1904-1973)

        Ur. 12 grudnia 1904 r. w Myszkowcach, woj, tarnopolskie. Po Wrześniu deportowana do ZSSR. Na mocy układu Sikorski-Majski zwolniona z zesłania wstąpiła do formującej się Armii gen. Andersa. Ewakuowana na Środkowy Wschód służyła w APW. W kampanii włoskiej II Korpusu pielęgniarka w Szpitalu Wojennym. Po wojnie na emigracji w Kanadzie. Od listopada 1968 r.  należała  do  SPK  Koło Nr 7. Zmarła w listopadzie 1973 r.             c-4, AA-1493

 

JĘDRZEJOWSKA Barbara   z  domu Fafara (1940-1995)

        Żona Jerzego Jędrzejowskiego.                                          d-5, AF-638

 

JĘDRZEJOWSKI  Jerzy, strz. (1922-1988)

        Ur. 18 stycznia 1922 r. w Krakowie. Maturę zdał w 1939 r. Wojna zastała go w Junackich Hufcach Pracy. Do niewoli sowieckiej dostał się 17 września 1939 r. Po wymianie jeńców w Brześciu n. Bugiem w niewoli niemieckiej do końca wojny. Na emigracji w Kanadzie od 30 listopada 1949 r. Członek SPK Koło Nr 7 od marca 1983 r.  Zmarł 5 lutego 1988 r.         d-5, AF-638

 

JOUGAN  Zbigniew, ppor. (1910-1965)

        Ur. 26 września 1910 r. w Kałuszu, woj. stanisławowskie. Po Wrześniu przedostał się do Francji i służył w 1 DGren. Po wojnie na emigracji w Kanadzie. Od lutego 1957 r. był członkiem SPK Koło Nr 7. Zmarł 17 maja 1965 r.                        a-8, S-56

 

JÓZEFOWSKA Maria Antonina  zob. Romer Maria Antonina

 

JUNG  Edward, sierż. (1900-1975)

        Ur. 26 września 1900 r. w Supraślu, woj. białostockie. Legionista. Udział w wojnie 1918-1920. Służył w 2 Baonie Saperów Kaniowskich w Puławach. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Członek SPK Koło Nr 7 od grudnia 1953 r. Zmarł 28 maja 1975 r.        c-3, AA-1774

 

JUNG  Maria z domu Cieślak, (1921-1999)

        Ur. 25 grudnia 1921 r. Córka Stanisława i Jadwigi Zych. Żona Edwarda Junga. Zmarła 2 maja 1999 r.                                                                              c-3, AA-1774

JURAŁOWICZ   Helena  z domu Gawłowska (1922-1979)

        Ur. we wrześniu 1922 r. Żona Piotra Jurałowicza. Zmarła 19 kwietnia 1979 r.           c-2, AC-1499                                                                                                               

 

JURAŁOWICZ  Piotr, strz. (1915-1993)

        Zmarł 1 lipca 1993 r.                                                           c-2, AC-1499

 

A-J | K-P | R-Ż

powrót do strony głównej